Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Postadress:
Nykvarns kommun
Avfall
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Kontaktperson

Johan Dahlberg, Avfallsansvarig

Avfallskundtjänsten

Telefon 08-555 010 00

Telefontid kl. 8-12
måndag - fredag


Beställning av schemalagd slamtömning

Fyll i dina önskemål i formuläret nedan. Vi behöver din beställning fyra veckor innan första hämtningen. Schemat gäller tills vidare.
Vid schemalagda tömningar töms din anläggning någon dag under önskad vecka.

För att ändra schema fyll i en ny beställningsblankett.

Minsta antalet tömningar för avskiljare/tank är en gång per år. Bad/disk/tvätt måste tömmas minst vart annat år för fritidshus och varje år för året runt boende.

Ingen tömning midsommar- och julveckorna

Det går inte att beställa någon schemalagd slamtömning midsommar- och julveckorna.

Om fältet har en röd stjärna * måste du fylla i det för att beställningen ska kunna göras.

SMS-påminnelse

Önskar du få påminnelse via sms innan vi kommer? Skriv "sms" + telefonnummer under meddelande. Du kan skriva med två telefonnummer.

Påminnelsen skickas ut både två veckor och en vecka innan aktuell tömningsvecka.

 

 

Har du BDT med tömning vart annat år på schema kan du komma att få en påminnelse även det år det inte är tömning då datorn inte känner av det intervallet. Tömning sker ändå bara vart annat år.


Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)

För att kunna handlägga din ansökan, anmälan eller beställning behöver vi spara och behandla dina personuppgifter.

Vi tillämpar vid var tid gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter gäller enligt laglig grund (Sveriges avfallsförordning och kommunens avfallsföreskrifter) Om personuppgifter inte lämnas eller är felaktiga kan ansökan inte godkännas. Dina fakturarelaterade uppgifter kommer att sparas och lagras i 7 år och övriga uppgifter enligt lag och kommunens dokumenthanteringsplan.

Vid handläggning av din ansökan kan dina personuppgifter behöva delas med andra myndigheter enligt den lag som gäller för ansökan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller förordning.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om hur vi behandlar dina personuppgifter, om du vill ta del av dina personuppgifter, begära rättelse eller invända mot behandling. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@nykvarn.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@nykvarn.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta datainspektionen. Mer information finns på deras hemsida.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.