Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Våra styrdokument

Skolorna i Nykvarn följer en rad olika styrdokument från statlig och kommunal nivå.

I läroplanerna Lpfö 18, Lgr 11 och Lgrsä11 finns övergripande mål och riktlinjer för förskolan, grundskolan och grundsärskolan.  

Utöver dessa styrdokument från Skolverket följer skolan i Nykvarn riktlinjer och mål som utarbetats av kommunens utbildningsnämnd. Utifrån dessa styrdokument har skolans arbetslag sedan arbetat fram lokala arbetsplaner med verksamhetsstyrda mål.

Utbildningsnämndens mål


Utbildningsnämnden i Nykvarn har tagit fram följande mål för skolorna:

 • Alla barn och elever i våra förskolor och skolor upplever trygghet och trivsel.
 • Barnkonventionen är vägledande vid utbildningsnämndens beslut.
 • Alla medarbetare ska ha en personlig utvecklingsplan.
 • Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar.
 • Medarbetarna upplever engagemang och delaktighet i sin arbetssituation.
 • Kommunen ska fortsätta arbetet med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro på  5-procentsnivån.
 • Adekvat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka.
 • Alla elever kan läsa i åk1.
 • Genomsnittligt meritvärde i åk 9 ligger minst 10 poäng över riksgenomsnittet.
 • Alla elever når kunskapsmålen i samtliga ämnen. I årskurser där betyg ges ska eleverna nå lägst E i alla ämnen.
 • Utbildningsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning.

Utöver dessa mål har skolorna och förskolorna ett antal arbetsmål för att nå effektmålen.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.