Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Skolskjuts, inackordering mm.
Margareta Karlsson, assistent
tel 08-555 010 31
margareta.karlsson@nykvarn.se
Resebidrag

Du som påbörjar eller fortsätter utbildning på gymnasienivå kan få resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Du måste lämna in en ny ansökan om resebidrag för varje nytt läsår.

Stödet avser resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen) i nio månader per läsår (september-maj).

Ungdomar under 20 år och studenter på CSN-medelsberättigande eftergymnasial utbildning med minst 75% studietakt får Movingo studentrabatt med 25% rabatt på ordinarie pris. Med studentrabatt kostar sträckan mellan Nykvarn-Strängnäs nu 750 kr/mån (fr.o.m 1 oktober 2017). Vid studier i Strängnäs får du ett bidrag som täcker denna kostnad. 

För att du ska få resebidrag krävs att:

  • Du studerar på heltid. Med heltidsstudier menas att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning för programmet/kursen.
  • Utbildningens längd är minst 15 dagar.
  • Din kortaste väg till skolan ska vara minst 6 km.

Du kan inte få både resebidrag och inackorderingstillägg samtidigt, utan endast ett bidrag utgår.

Observera: Vid studier i Södertälje och i övriga delar av Stockholms län får du ett terminskort för resor med SL:s lokaltrafik av respektive gymnasieskola vid terminsstarten. Ingen ansökan krävs.

Ansökan

Ansökningsblanketten för resebidrag hittar du under E-tjänster och blanketter här på sidan. För att få resebidraget från läsårsstart (utbetalas första veckan i september) ska ansökan skickas in senast 15 augusti. Inkommer ansökan senare utbetalas detta efter senare under september månad.

Om du inte är myndig ska ansökan även undertecknas av vårdnadshavare. Är du myndig undertecknar du själv din ansökan.

Utbetalning av resebidrag

Betalas ut första veckan i september, sedan månadsvis. Efter att ansökan kommit till kommunen.

Utbetalningen görs från och med 1 oktober 2019 i samarbete med Swedbank och utbetalas för elever under 18 år till vårdnadshavaren. Från och med 18 års ålder utbetalas bidraget direkt till eleven. Bidraget sätts alltid in på mottagarens konto i Swedbank eller överförs till konto i annan bank som du själv måste meddela Swedbank.

Byte av bank 1 oktober

Den 1 oktober 2019 byter Nykvarns kommun bank från Nordea till Swedbank. För att du ska kunna få din utbetalning i oktober måste du som har resebidrag eller inackorderingstillägg, registrera en kontoanmälan hos Swedbank. Det är ditt bankkonto och bank du vill att pengarna ska utbetalas till, som du ska registrera, oavsett vilken bank du har. Det gäller även om du redan har Swedbank idag.

För vårdnadshavare och myndig elev, som står som betalningsmottagare, görs detta på Swedbanks hemsida under kontoregisterlänk till annan webbplats.

Du kan göra detta redan nu, dock senast den 1 oktober.

Om du har frågor angående detta, vänd dig till Kundcenter på telefon 08-555 010 00

Om du avbryter studierna

Om du avbryter studierna är du inte längre berättigad till resebidrag. Återbetalningsskyldighet föreligger om resebidraget mottagits för tid efter det att studierna avbrutits eller om du flyttar och blir folkbokförd i annan kommun.

Anmäl alltid avhopp, flyttning eller byte till annan skola till utbildningsavdelningen omgående.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Skälbyvägen 7A, Nykvarn

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.