Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Skolskjuts, inackordering mm.
Margareta Karlsson, assistent
tel 08-555 010 00
margareta.karlsson@nykvarn.se
Resebidrag

Du som påbörjar eller fortsätter utbildning på gymnasienivå kan få resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Resebidraget avser resor till och från folkbokföringsadressen och skolan i nio månader per läsår (september-maj).

Vid studier i Stockholmsområdet beviljas resebidraget i form av SL-kort. SL-kortet lämnas ut av gymnasieskolan. Ingen ansökan hos kommunen är då nödvändig.

Vid studier i Strängnäs kommun beviljas resebidraget i form av ekonomiskt bidrag som täcker kostnaden för ett Movingo-kort. Ansökan hos kommunen är då nödvändig.

Detta enligt kommunens avtal med kollektivtrafiken.

För att du ska få resebidrag krävs att:

  • Du studerar på heltid. Med heltidsstudier menas att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning för programmet/kursen.
  • Utbildningens längd är minst 15 dagar.
  • Din kortaste väg till skolan ska vara minst 6 km.

Du kan inte få både resebidrag och inackorderingstillägg samtidigt, utan endast ett bidrag utgår.

Ansökan

Ansökningsblanketten för resebidrag hittar du under E-tjänster och blanketter här på sidan. För att få resebidraget från läsårsstart (utbetalas första veckan i september) ska ansökan skickas in senast 15 augusti. Inkommer ansökan senare utbetalas detta efter senare under september månad.

Ansökan ska undertecknas av vårdnadshavare för dem under 18 år.

Utbetalning av resebidrag

Första resebidraget betalas ut första veckan i september, sedan månadsvis under förutsättning att ansökan har inkommit i god tid.

Utbetalningen görs i samarbete med Swedbank och utbetalas för elever under 18 år till vårdnadshavaren. Från och med 18 års ålder utbetalas bidraget direkt till eleven. Bidraget sätts alltid in på mottagarens konto i Swedbank eller överförs till konto i annan bank som du själv måste meddela Swedbank.

Om du avbryter studierna

Om du avbryter studierna är du inte längre berättigad till resebidrag. Återbetalningsskyldighet föreligger om resebidraget mottagits för tid efter det att studierna avbrutits eller om du flyttar och blir folkbokförd i annan kommun.

Anmäl alltid avhopp, flyttning eller byte till annan skola till utbildningsavdelningen omgående.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.