Nyhet 11 maj 2021 15:56

Högt söktryck till Björkestaskolan

Dubbelt så många barn ville börja på Björkestaskolan i höst än det finns platser för. Det betyder att fler barn än vanligt får börja nästa läsår på en skola de valt i andra eller tredje hand.

I dagarna börjar barnen i kommunens förskoleklasser besöka de olika grundskolorna de ska börja på till hösten. Söktrycket till vissa skolor har varit mycket högt i år. Det betyder att fler barn än tidigare år alltså får börja på en skola de valt i andra eller tredje hand.

– Tidigare har skolorna anpassat sina organisationer efter vårdnadshavarnas förstahandsval. Man har alltså tagit in alla barn som önskat gå på en viss skola och organiserat klasser respektive grupper därefter, förklarar Ingela Netz, handläggare på kommunens utbildningskontor.

Inför årets val har däremot skolledningarna tillsammans med skolchefen beslutat hur många klasser som ska starta på respektive skola. Detta för att kunna planera organisationen på respektive enhet på längre sikt så att personaltillgång, lokaler och logistik kan fungera under hela låg- och mellanstadietiden.

– Genom att skapa klasser som är ungefär lika stora på samtliga skolor hushållar vi också bättre med de gemensamma resurserna, säger Ingela Netz.

Den första genomgången av ansökningarna visade att söktrycket var mycket högt på Björkestaskolan och Furuborgskolan. Nästan dubbelt så många elever som det fanns platser för hade valt Björkestaskolan i första hand. En stor andel av dessa hade också Furuborgskolan som sitt andrahandsval och tvärtom.

Utifrån den relativa närhetsprincipen och i nära dialog med skolornas rektorer har utbildningskontoret gjort en schematisk fördelning av platser baserad på geografiska områden. Ambitionen har varit att hålla ihop bostadsområden och adresser och försöka ge barn inom tätorten ett rimligt promenadavstånd till den skola de placeras på. En viktig faktor i det sammanhanget är att området öster och sydöst om Björkestaskolan är det folk- och barntätaste i Nykvarn.

– Därför har platserna på Björkestaskolan den här gången inte på långa vägar räckt för alla som bor närmast just Björkestaskolan, säger Ingela Netz.

Sammantaget har dessa faktorer lett till att många barn som har betydligt närmare till Björkestaskolan än till Turingeskolan ändå har fått sin placering på Turingeskolan.

I den mån det varit möjligt har utbildningskontoret också försökt ta hänsyn till syskon vid skolplaceringen.

– Men där måste man komma ihåg att syskonförtur varken är reglerat i lag eller angivet som kriterium för skolplaceringen i Nykvarns kommun. Förturen får inte heller leda till att en annan elev får skolplacering för långt ifrån hemmet, säger Ingela Netz.

Oavsett val och placering betonar Ingela Netz det nära samarbetet mellan kommunens samtliga grundskolor.

– Kommunen är liten och samarbetet mellan skolorna inom pedagogisk utveckling och organisation är gott. Alla förskoleklasselever kommer att möta proffsig och välorganiserad undervisning, oavsett skola.

Senast uppdaterad: 11 maj 2021 15:57

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.