Nyhet 25 februari 2022 08:17

Förslag om ökade anslag till skolorna

Ledarna från de tre styrande politiska partierna i Nykvarn: Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M) och Marie Martna (MP).

Den styrande politiska majoriteten i Nykvarn vill satsa mer på skolorna. Från vänster Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M) och Marie Martna (MP).

Åtta miljoner kronor extra. Det vill den styrande politiska majoriteten i Nykvarn satsa på förskolor och skolor nästa år och lägger därför fram ett förslag till utökad budget för 2022.

Utbildningsnämnden har under några år visat upp ett minusresultat även om underskottet har minskat tydligt från 23,5 miljoner 2019 till 5,3 miljoner 2021.

Nu vill alltså den politiska majoriteten ge skolor och förskolor en utökad budget på åtta miljoner kronor, redan i år.

– Vi vill fortsätta hålla hög kvalitet på kommunens barnomsorg och utbildning och ge barn och unga en bra skolmiljö. Därför vill vi göra den här satsningen. Nykvarn växer och skolor och förskolor måste hänga med, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindstedt.

Av de åtta miljonerna ska 1,2 miljoner gå till utökad kapacitet och minskade barngrupper i förskolan. Det betyder bland annat att en tillfällig förskola öppnas intill Tallbackens förskola i väntan på att den nya förskolan i Bergtorp blir klar. Det ger fler platser och färre antal barn för övriga förskolor. Den tillfälliga förskolan kan också vara kvar i framtiden för att balansera efterfrågan i takt med att kommunen växer.

Två miljoner är tänkta att gå till en satsning för att minska problematisk skolfrånvaro och stödja elever som i dag är så kallade hemmasittare. Här ska huvuddelen av pengarna vikas för att öka resurserna och komplettera de kompetenser som i dag finns inom elevhälsan.

Dessutom ska tre miljoner sättas av i en reserv för att parera ökningar och/eller minskningar av antalet barn/elever i förskola och skola framöver. Antalet förskolebarn beräknas under åren 2022–24 öka med åtta procent och antalet barn i grundskolan med sex procent. Reserven ska användas för att jämna ut svängningarna mellan olika år och årskullar.

Resterande pengar är tänkta att gå till ett förstärkt systematiskt kvalitetsarbete (1 miljon) och utvecklande lärmiljöer i förskolan för barn med funktionsnedsättning (0,8 miljoner).

– Vi tror att satsningarna inom förskolan ger både personal och barn bättre förutsättningar för lärande och utveckling. Och inom grundskolan räknar vi med att kunna fokusera bättre på de elever som behöver det mest, konstaterar Gunilla Lindstedt.

Senast uppdaterad: 25 februari 2022 09:17

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.