Nyhet 05 mars 2021 09:52

Fler nior klarar kunskapskraven

Enligt utbildningskontorets verksamhetsberättelse för 2020 klarar fler elever i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen och fler blir behöriga till yrkesprogram.

- Det är glädjande eftersom vårt uppdrag är att alla elever ska ges förutsättningar att gå ut grundskolans årskurs 9 med behörighet och betyg i alla ämnen, säger Susanne Englund, utbildningschef i Nykvarns kommun.

Antalet elever som klarar kunskapskraven har ökat från 85,2 procent till 89,6 procent. 95,5 procent blev behöriga till yrkesprogram jämfört med året innan (94,7 procent). Resultatet för elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är betydligt högre i Nykvarn än i resten av länet och i landet (86,3 procent).

- Jag tror att det beror på att lärarbehörigheten generellt är god och verksamheterna utvecklas kontinuerligt för att kvalitén i undervisning ska behållas. De positiva siffrorna är extra glädjande eftersom vi samtidigt haft i uppdrag att få en budget i balans, fortsätter Susanne.

Resultatet från förra årets enkät visar att tryggheten och trivseln på skolorna ligger på fortsatt hög och stabil nivå. Insatser så som identifiering av otrygga platser, rastaktiviteter för de yngre och schemaläggning för att minska trängsel i korridorerna har enligt verksamhetsberättelsen stärkt upplevelsen av trygghet och trivsel.

Stor del av vårdnadshavarna, 83,9 procent upplever att kontakten med skolan fungerar bra, högre än vid föregående resultat. Rapporten visar också att tydliga kommunikationsvägar, löpande dialoger kring elevens kunskapsutveckling och en god samverkan med vårdnadshavare bidrar till att skolan upplevs som lärande och utvecklande för barnen.

På det stora hela har verksamheten god måluppfyllse trots att skolornas strukturer har i omgångar blivit påverkade av pandemin. Ekonomin är fortsatt ansträngd men kostnader i egenregi har bidragit till ett överskott samtidigt som fasta kostnader har ökat mer än förväntat.

Även kostenheten, som ligger under utbildningskontoret, har de senaste åren belönats för sitt kvalitetsarbete i skolköket.

Senast uppdaterad: 05 mars 2021 09:52

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.