Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Klagomål på utbildningen

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet eller grundskolan? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något vill vi veta det. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete och vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter! Gör så här:

1. Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektor

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, se punkt 3.

3. Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Fyll i formuläret nedan för att skicka in din synpunkt.

Har du inte har möjlighet att registrera dina klagomål digitalt går det bra att skicka dem med post till följande adress: Utbildningskontoret, Nykvarn kommun, Centrumvägen 26, 155 80 Nykvarn. Märk ditt kuvert med klagomål.

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 10 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskerar att förföljas (av särskild anledning).

4. Kontakta skolinspektionen

Om du fortfarande inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende är det skolinspektionen som får granska om skolan gjort rätt.

Är du missnöjd med särskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen?

I dagsläget har Nykvarns kommun ingen egen särskola, gymnasieskola eller vuxenutbildningen. Vi köper tjänsten av andra aktörer. Därför måste klagomål mot dessa verksamheter framföras till dem som är huvudman för verksamheten, alltså företaget som driver verksamheten eller kommunen som verksamheten ligger i.

Lämna din synpunkt 

Verksamhet * (obligatorisk)
Verksamhet
Jag vill ha svar via * (obligatorisk)
Jag vill ha svar via
Dina synpunkter blir en allmän handling

Alla inkomna synpunkter registreras och följs upp. Även dina personuppgifter registreras i vårt datasystem och blir - liksom synpunkten - en allmän handling som alla har rätt att ta del av, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddade uppgifter. Du kan dock välja att vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig med ett svar.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.