Kan jag söka till vilken skola som helst?

Ja du kan söka till vilken skola som helst. Men om du söker till en skola utanför kommunens samverkansavtal blir du mottagen som sökande i andra hand. Om du vill bli mottagandet i första hand måste du ange särskilda skäl, kontakta i så fall din Studie- och Yrkesvägledare. Förutom de kommunala alternativen har du alltid rätt att söka friskolor och utbildningar med riksintag.