Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Resor , inackordering

Kontakta kommunens växel så kopplar vi till rätt handläggare.


Inackordering

Är du antagen till ett gymnasieprogram som inte finns i Stockholmsregionen och behöver flytta till annan ort för att genomföra studierna? Då kan du söka inackorderingstillägg hos Nykvarns kommun.

Du har rätt till bidrag om du:

 • Är folkbokförd i Nykvarns kommun.
 • Är under 20 år.
 • Är förstahandsintagen på ett nationellt gymnasieprogram på en kommunal skola som inte finns i avtalsområdet Storstockholm exempelvis riksrekryterande utbildningar (RIG).
 • Har mer än 60 km i resväg till skolan eller mer än två timmars resväg enkel väg eller/och om SL-kortet inte räcker.
 • Studerar heltid. Med heltidsstudier menas att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning för programmet/kursen.
 • Ersättningens storlek är 1/30 av basbeloppet.

Du har inte rätt till bidrag om du:

 • Har beviljats resebidrag. Det går inte att få båda.
 • Har studerat längre än tre år. Inackorderingstillägg utgår som längst under 3 år.
 • Är antagen på nationella idrottsutbildningar (NIU).
 • Är antagen på fristående gymnasieskola, folkhögskola samt riksinternat. Du hänvisas då att söka motsvarande bidrag hos Centrala studiestödsnämnden CSN http://www.csn.se Länk till annan webbplats..

Ersättning betalas ut till myndig elev, annars till vårdnadshavare. Ersättning ges ej retroaktivt.

Ansökan

Du måste ansöka om inackorderingstillägg för varje nytt läsår. Ansökan hittar du på denna sida. Skicka ansökan till: Utbildningskontoret, Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn.

Ändrade förhållande och anmälningsskyldighet

Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som du lämnar i ansökan. Om du tar emot inackorderingstillägg utan att ha rätt till det blir du skyldig att betala tillbaka beloppet. För att undvika återkrav är det därför viktigt att du anmäler till Utbildningskontoret om du:

 • avbryter studierna
 • byter skola
 • byter utbildning
 • minskar din studieomfattning från heltid till deltid
 • flyttar hem
 • flyttar till annan kommun

Överklaga beslut

Är du missnöjd med ditt beslut? Då kan du överklaga det. Överklagan måste göras skriftligt och lämnas in inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

Överklagan bör innehålla:
- personuppgifter till den beslutet berör (även vårdnadshavares till barn under 18 år).
- vilket beslutet är, vilket beslut ni önskar och varför beslutet är felaktigt.
- båda vårdnadshavares underskrift.

Överklagan ska skickas till den som fattade beslutet om avslag.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.