Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Margareta Karlsson, assistent

Telefon 08 - 555 010 00

Rektorer
Namn och kontaktuppgifter till rektorer finns på respektive skola.

Överklagande av skolplacering

Är du missnöjd med ert beslut om placering i förskoleklass? Då kan du överklaga beslutet.

När sista ansökningsdag för skolvalet är passerad handläggs alla ansökningar. Därefter får alla besked om vilken skola eleven placerats i. De som inte får sitt förstahandsval kommer att få ett avslagsbeslut där det står varför det inte gick att få det ni önskat. Det står också hur du gör om du är missnöjd med beslutet.

Överklagan ska göras skriftligen och lämnas till den som fattat beslutet, alltså till rektor.

Överklagan bör innehålla:
- personuppgifter till den beslutet berör (även vårdnadshavares till barn under 18 år)
- vilket beslutet är, vilket beslut ni önskar och varför beslutet är felaktigt.
- båda vårdnadshavares underskrift.

Överklagan ska inkomma till rektor inom tre veckor från att ni fått beslutet.

När rektorn tagit emot er överklagan kommer rektor att  pröva om överklagan har inkommit i rätt tid. Därefter kommer rektor antingen att ändra beslutet på grund av att ny information tillkommit eller skicka det till domstol enligt nedan.

Om beslutet är fattat enligt skollagen 9 kap. 15 § första stycket skickas det till Förvaltningsrätten och prövas bara enligt laglighetsprövning. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, om det har gått rätt till. 

Om beslutet är fattat enligt skollagen 9 kap 15 § andra stycket prövas dess lämplighet i sak av skolväsendets överklagandenämnd.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.