Kontakta oss

Besöksadress

Hökmossvägen 24
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord 08-721 23 13

Kontaktperson

Emma Nordström

Telefon 08 - 555 013 78


Susanna Jensen Kangas assistent

Telefon 08 - 555 013 72

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla vår verksamhet på Turingeskolan.

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan ni läsa hur vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande i dessa frågor.

I arbetet med att ta fram denna plan har vi följt Skolverkets allmänna råd samt tagit del av Skolinspektionens och Diskrimineringsombudsmannens erfarenheter

Dela sidan