Kontakta oss

Besöksadress

Hökmossvägen 24
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord 08-721 23 13

Kontaktperson

Emma Nordström

Telefon 08 - 555 013 78


Susanna Jensen Kangas assistent

Telefon 08 - 555 013 72

Det här är Turingeskolan

vi är c:a 385 elever och c:a 50 personal

Skolan är speciellt populär för sina professionella pedagoger och att vi har skog tätt inpå skolan som världens roligaste lek - och utbildningsplats.

Skolan är organiserad i fyra arbetslag:  

Fritidsverksamheten, förskoleklass, åk 1-3 och åk 4-6. 

I varje arbetslag finns arbetslagsledare, som tillsammans med skolans rektor  och skolintendenten bildar skolans ledningsgrupp.

Förutom pedagogisk personal finns personal på expedition, bibliotek och elevhälsoteam på skolan.

Elevhälsoteamet består av skolsköterska, kurator och psykolog som samarbetar med specialpedagoger och skolledning. 

Våra specialpedagoger arbetar både förebyggande och åtgärdande för att våra elever ska lyckas så bra som möjligt.

Dela sidan