Kontakta oss

Besöksadress

Hökmossvägen 24
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord 08-721 23 13

Kontaktperson

Emma Nordström

Telefon 08 - 555 013 78


Susanna Jensen Kangas assistent

Telefon 08 - 555 013 72

Skolskjuts

Du som går i grundskolan och har mer än 3 km mellan hemmet och skolan kan ha rätt till skolskjuts. Med skolskjuts menas resor som bekostas av kommunen mellan hemmet eller närmaste SL-hållplats/skolskjutshållplats och den skola kommunen hänvisat till.

För att få skolskjuts ska närmaste promenadväg mellan hemmet och skolan vara mer än:

Förskoleklass: 3 km
Skolår 1-3 : 3 km
Skolår 4-6: 4 km
Skolår 7-9: 5 km
(Gymnasieskola: 6 km och med allmänna färdmedel - läs mer under Resebidrag)
Särskola: individuell bedömning

Om du har rätt till skolskjuts får ni välja om ni vill ha det eller plats på fritidshem. Det går nämligen inte att få båda. Skolskjuts gäller inte på lov.

All skolskjuts som kommunen anordnar är turbunden, oavsett om den sker med linjebuss eller skoltaxi, dvs det finns en tidtabell och specifika håll-/uppsamlingsplatser att förhålla sig till. Skolskjutsen följer beslutad färdväg och gör heller inga extra stopp. Oftast måste eleven själv ta sig till uppsamlingsstället, som ibland är en hållplats, där buss eller taxi hämtar.

Som förälder har du ansvaret att ge ditt/dina barn god insikt om gällande regler och lämpligt uppförande i trafiken.

Ansökan

För att ansöka om skolskjuts använder du blanketten "Ansökan om skolskjuts för elever i grundskolan/gymnasiesärskola" som du hittar under E-tjänster och blanketter här på sidan.

Väntetider

Väntetider kan förekomma, men undviks i mesta möjliga mån. Vid alla resor gäller att barnen kan få vänta upp till 60 minuter. Skolskjutsen har ingen skyldighet att vänta på elev som inte finns på uppsamlingsstället på utsatt tid.

Om avgångstiden är satt i tidsintervall ska eleven finnas på plats när tidsintervallen börjar, till exempel klockan 07.05 - 07.10. Eleven skall då finnas på plats klockan 07.05.

Ändrat behov av skolskjuts

Som förälder får du endast avbeställa turbunden skoltaxi vid till exempel sjukdom eller ledighet. Detta görs till Södertälje Taxi, telefon 08-550 137 55. Öppettider måndag-fredag klockan 07.00-17.00. Övrig tid telefonsvarare.

Observera! Som vårdnadshavare kan du inte beställa extra skolskjuts eller ändra hämtnings- eller lämningsställe.

Mer information

Om du har frågor angående skolskjuts kontakta nedanstående beroende på ärende: 

  • Angående ansökning av skolskjuts: Utbildningskontorets samordnare för skolskjuts, tel vxl 08-555 010 00.
  • Angående skolskjutsfrågor på övergripande nivå: Utbildningschef.
  • Vid synpunkter på turbunden skoltaxi: Södertälje taxi, telefon 08-550 137 55. Öppettider måndag-fredag klockan 07.00-17.00. Övrig tid telefonsvarare.
  • Vid synpunkter på linjetrafiken i stort: SL:s kundtjänst på telefon 08-600 10 00.

Bussarna 779, 780, 781, 782 och 789 trafikerar Nykvarn.

Dela sidan