Kontakta oss

Besöksadress

Lillhagavägen 2
155 30 Nykvarn

Visa på karta

Telefon 08 - 555 013 42

Akuta ärenden när kommunen har stängt Södertörns larmbord tel. 08-721 23 13

Kontaktperson

Åsa Godeau, rektor

Telefon 08 - 555 013 58

Bedömning

Formativ bedömning är en process som används av lärare och elever under pågående utbildning/undervisning, och som tillhandahåller feedback för att justera/rätta till pågående undervisning och lärande med avsikten att förbättra elevernas prestationer i förhållande till målen.Den bör komma i närtid. Exempel på det är:

  • muntlig feedback under en lärprocessen
  • skriftligt feedback i samband med ett enskilt prov,en inlämningsuppgift eller uppsats
  • elever får innan eller under ett arbetsmoment veta prestationskraven för de olika kvaliteterna,(nivå E-A), genom konkreta exempel. Dessa kan vara skriftliga, visuella eller audiella och ska ge eleven en klar uppfattning vilken kvalitet som krävs för de olika betygen. Denna information ska vara tillgänglig för eleven under hela arbetet.  (Bedömningsbank)
  • Summativ bedömning Med summativ bedömning avser man att en elev utvärderas efterhand eller vid en viss given tidpunkt, där man summerar och sammanfattar elevens kunskaper, färdigheter och förmågor. Exempel på det är:
  • slutbetyg
  • terminsbetyg
  • sammanfattning inför utvecklingssamtal
Dela sidan