Kontakta oss

Besöksadress

Lillhagavägen 2
155 30 Nykvarn

Visa på karta

Telefon 08 - 555 013 42

Akuta ärenden när kommunen har stängt Södertörns larmbord tel. 08-721 23 13

Kontaktperson

Åsa Godeau, rektor

Telefon 08 - 555 013 58

Elevinflytande - Lillhagaskolan

"Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad." (ur Skollagen, 4 kap. 2§)

 

Eleverna ska i dagens skola vara med och både påverka hur skolarbetet bedrivs och delta i det praktiska vardagsarbetet.

Det finns flera skäl till att öka elevernas medinflytande och medansvar:

  • eleverna motiveras i skolarbetet
  • medbestämmande kan motverka skadegörelse, mobbing, skolk med mera
  • ge kunskap och erfarenhet inför arbetslivet
Dela sidan