Kontakta oss

Besöksadress

Lillhagavägen 2
155 30 Nykvarn

Visa på karta

Telefon 08 - 555 013 42

Akuta ärenden när kommunen har stängt Södertörns larmbord tel. 08-721 23 13

Kontaktperson

Åsa Godeau, rektor

Telefon 08 - 555 013 58

Elevhälsa Lillhagaskolan


Skolhälsovården på Lillhagaskolan består av en skolsköterska, kurator och skolpsykolog.


Skolhälsovården är elevers, vårdnadshavares och skolpersonals rådgivare i frågor som rör elevernas fysiska och psykiska hälsa. Vi arbetar i första hand förebyggande och hälsofrämjande i skolan. Skolhälsovårdens arbetsuppgifter är bland annat att;

  • Erbjuda elever hälsobesök hos skolsköterskan.
  • Skolsköterskan deltar i övrigt i elevvårdsteamet tillsammans med specialpedagoger, kurator, skolpsykolog, biträdande rektor och rektor i syfte att få elevernas skolgång att fungera på bästa sätt.
  • Skolsköterskan förmedlar kontakt till skolläkaren vid skolrelaterade problem hos eleven.
  • Skolsköterskan ger tillfällig hjälp vid olycksfall och akut sjukdom på skolan och hänvisar vidare vid behov.

Skolhälsovården har liksom övrig hälso- och sjukvårdspersonal tystnadsplikt.

Skolsköterska Hélén Andersson

Tfn 08 - 555 013 51

E-post helen.andersson@skola.nykvarn.se

Kurator Catherine Ståhl

Tfn. 08 - 555 013 69

E-post kurator.lillhaga@skola.nykvarn.se

Skolpsykolog Nils-Eric Tedgård 

Tfn. 08 - 555 013 31

E-post nils-eric.tedgard@nykvarn.se 

Dela sidan