Kontakta oss

Besöksadress

Tjusarstigen 39
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt Södertörns larmbord, tel. 08-721 23 13

Kontaktperson

Leo Sandberg, rektor

Telefon 08 - 555 013 00

Elevinflytande - Björkestaskolan

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever på Björkestaskolan.

Bandyklubbor

Målet i slutet av årskurs 6 är att våra elever ska ha grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar. De ska visa detta genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Elevråd

Alla klasser från och med årskurs 1 till och med årskurs 6 har en representant i elevrådet. Elevrådet leds med stöd av personal på skolan. På dessa möten ingår även frågor kopplade till skolans matråd.

Klassråd

I slutet av årskurs 3 ska våra elever veta hur möten, till exempel klassråd organiseras och genomförs. Alla klasser från årskurs 1-6 genomför klassråd.


Dela sidan