Kontakta oss

Besöksadress

Tjusarstigen 39
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt Södertörns larmbord, tel. 08-721 23 13

Kontaktperson

Leo Sandberg, rektor

Telefon 08 - 555 013 00

Elevhälsa - Björkestaskolan

Skolhälsovården är elevers, föräldrars och skolpersonals rådgivare i frågor som rör elevernas fysiska och psykiska hälsa. Vi arbetar i första hand förebyggande/hälsofrämjande i skolan.

Skolhälsovårdens arbetsuppgifter är bland annat:

  • Utföra hälsoundersökningar i förskoleklass, år 2 och år 4.
  • Utföra vaccinationer enligt nationella riktlinjer och komplettera vaccinationer som inte utförts under BVC tiden.
  • Delta i elevvårdsarbetet på skolan.
  • Förmedlar kontakt till skolläkaren vid skolrelaterade problem hos eleven.
  • Planera och utföra hälsosamtal och medverka vid skolläkarbesök.
  • Elever med särskilda behov erbjuds dessutom individuellt utformat stöd, som ofta innebär tätare kontakter med skolhälsovården.

Skolhälsovården har tystnadsplikt. Skolläkaren nås via skolsköterskan. Kommunen har även en skolpsykolog, Nils Eric Tedgård, som arbetar i kommunens skolor varannan vecka.

Om du vill komma i kontakt med någon i elevhälsan finns telefonnummer under fliken Kontakta oss.

Dela sidan