Kontakta oss

Besöksadress

Tjusarstigen 39
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt Södertörns larmbord, tel. 08-721 23 13

Kontaktperson

Leo Sandberg, rektor

Telefon 08 - 555 013 00

Organisation

Björkestaskolan är en kommunal två-, tre- och fyrparallellig skola.

Skolan är organiserad i tre arbetslag:  

Fritidsverksamheten, åk F-3 och åk 4-6. 

I varje arbetslag finns arbetslagsledare, som tillsammans med skolans rektor, bitr.rektor och skolintendenten bildar skolans ledningsgrupp.

Förutom pedagogisk personal finns personal på expedition, bibliotek och elevhälsoteam på skolan. Elevhälsoteamet består av skolsköterska, kurator och psykolog som samarbetar med specialpedagoger och skolledning. 

Våra specialpedagoger arbetar både förebyggande och åtgärdande för att våra elever ska lyckas så bra som möjligt.

Dela sidan