Kontakta oss

Besöksadress

Kundcenter
Centrumvägen 20
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Margareta Karlsson, assistent

Telefon 08 - 555 010 31

Rektorer
Namn och kontaktuppgifter till rektorer finns på respektive skola.

Överklagande av skolplacering

Om du är missnöjd med beslut om skolplacering vänder du dig direkt till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Överklagan ska göras skriftligen och innehålla:
-vilket beslut du överklagar
-vem beslutet berör
-vilken ändring i beslutet du vill ha
-båda vårdnadshavare ska skriva under

Överklagande enligt kommunallagen Beslut om skolplacering i kommunal skola med stöd av närhetsprincipen enligt skollagen 9 kap. 15 § första stycket eller 10 kap. 30 § första stycket som fattas av rektor kan inte överklagas i sak, det betyder att det inte är möjligt att överklaga själva placeringen. Ett sådant beslut kan bara överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

Enligt kommunallagen 13 kapitlet ska ett överklagat beslut upphävas om: 1. Det inte tillkommit i laga ordning, 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Överklagan skickas till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.