Kontakta oss

Besöksadress

Hökmossvägen 24
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord 08-721 23 13

Kontaktperson

Emma Nordström

Telefon 08 - 555 013 78


Susanna Jensen Kangas assistent

Telefon 08 - 555 013 72

Elevhälsa Turingeskolan

Skolhälsovården på Turingeskolan består av en skolsköterska. I skolhälsovården ingår även läkare, skolpsykolog, kurator och talpedagog.

Skolhälsovården (skolsköterska och skolläkare) är elevers, föräldrars och skolpersonals rådgivare i frågor som rör elevernas fysiska och psykiska hälsa. Vi arbetar i första hand förebyggande och hälsofrämjande i skolan.

Skolhälsovårdens arbetsuppgifter är bland annat att;

  • erbjuda elever hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, åk 2 och åk 4. Om behov finns bokas en tid till skolläkaren.
  • I förskoleklass eller årskurs 1 erbjuda hälsoundersökning hos skolläkare.
  • vaccinera enligt nationella riktlinjer och komplettera det som saknas från BVC-tiden.
  • skolsköterskan deltar i övrigt i elevvårdsteamet tillsammans med specialpedagoger, kurator, skolpsykolog, biträdande rektor och rektor i syfte att få elevernas skolgång att fungera på bästa sätt.
  • skolsköterskan förmedlar kontakt till skolläkaren vid skolrelaterade problem hos eleven.
  • skolsköterskan ger tillfällig hjälp vid olycksfall och akut sjukdom på skolan och hänvisar vidare vid behov.

Skolhälsovårdens har liksom övrig hälso- och sjukvårdspersonal tystnadsplikt.

Skolsköterska är Cecilia Norlindh tel. 08-555 013 74 E-post: Cecilia.Norlindh@nykvarn.se

 

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Turingeskolan

Telefon: 08-555 013 72

E-post: turingeskolan@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Hökmossvägen 24,
155 31 Nykvarn

Postadress:
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Sociala medier

Turingeskolan

Facebook

Turingeskolan bibliotek

Instagram

Blogg