Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Margareta Karlsson, assistent

Telefon 08 - 555 010 00

Rektorer
Namn och kontaktuppgifter till rektorer finns på respektive skola.

Skolutveckling

Utvecklingsarbete PRIO på Björkestaskolan och Turingeskolan

PRIO (planering, resultat, initiativ och organisation) är ett projekt som sedan januari 2012 drivs av Sveriges Kommuner och Landsting och Stockholms stad. Projektet har utvecklats med stöd av konsultbolaget McKinsey & Company. PRIO bygger på slutsatserna från McKinseys två rapporter om framgångsrika skolsystem från 2007 och 2010, men även annan aktuell internationell forskning om vad som påverkar elevers studieresultat.

Utbildningschef, Kerstin Gelfgren, visade tidigt intresse för projektet och fick till stånd ett beslut i Utbildningsnämnden att prioritera projektet med resurser. Det resulterade i att Nykvarns kommun blev en av 10 kommuner i Sverige som från och med augusti 2013 med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting ingår i projektet. Två skolor i kommunen skulle anmälas och då valdes Björkestaskolan och Turingeskolan ut.

Skolledningen på respektive skola äger utvecklingsarbetet tillsammans med utbildningsförvaltningen. Två förändringsledare har anställts på ett läsår för att driva utvecklingsarbetet tillsammans med utbildningsförvaltningen och rektorerna. En förändringsledare rekryterades internt, Maria Åkerlund och den andra förändringsledaren rekryterades externt, Anna Åkesson. De arbetar 50 % vardera som förändringsledare.

Övergripande mål för utvecklingsarbetet på Björkestaskolan och Turingeskolan är att varaktigt höja kunskapsresultaten. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt. Det handlar framförallt om att stärka det kollegiala samarbetet och att utveckla processer som styr skolornas resurser dit de gör mest nytta.

PRIO:s utvecklingsarbete kommer att ske tillsammans med personalen på respektive skola. Tillsammans kan vi driva utvecklingsarbetet framåt och Utbildningsnämnden har som mål med utvecklingsarbetet att samarbetet mellan kollegor ska öka, att kunskapsresultaten fortsätter utvecklas och att resurser styrs dit behoven är störst.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.