Kontakta oss

Besöksadress

Lillhagavägen 2
155 30 Nykvarn

Visa på karta

Telefon 08 - 555 013 42

Akuta ärenden när kommunen har stängt Södertörns larmbord tel. 08-721 23 13

Kontaktperson

Åsa Godeau, rektor

Telefon 08 - 555 013 58

Våra styrdokument

Skolorna i Nykvarn följer en rad olika styrdokument från statlig och kommunal nivå.

I läroplanerna Lpfö 18, Lgr 11 och Lgrsä11 finns övergripande mål och riktlinjer för förskolan, grundskolan och grundsärskolan.  

Utöver dessa styrdokument från Skolverket följer skolan i Nykvarn riktlinjer och mål som utarbetats av kommunens utbildningsnämnd. Utifrån dessa styrdokument har skolans arbetslag sedan arbetat fram lokala arbetsplaner med verksamhetsstyrda mål.

Utbildningsnämndens mål


Utbildningsnämnden i Nykvarn har tagit fram följande mål för skolorna:

 • Alla barn och elever i våra förskolor och skolor upplever trygghet och trivsel.
 • Barnkonventionen är vägledande vid utbildningsnämndens beslut.
 • Alla medarbetare ska ha en personlig utvecklingsplan.
 • Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar.
 • Medarbetarna upplever engagemang och delaktighet i sin arbetssituation.
 • Kommunen ska fortsätta arbetet med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro på  5-procentsnivån.
 • Adekvat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka.
 • Alla elever kan läsa i åk1.
 • Genomsnittligt meritvärde i åk 9 ligger minst 10 poäng över riksgenomsnittet.
 • Alla elever når kunskapsmålen i samtliga ämnen. I årskurser där betyg ges ska eleverna nå lägst E i alla ämnen.
 • Utbildningsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning.

Utöver dessa mål har skolorna och förskolorna ett antal arbetsmål för att nå effektmålen.

Dela sidan