Kontakta oss

Besöksadress

Hökmossvägen 24
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord 08-721 23 13

Kontaktperson

Tf Karin Billsten

Telefon 08 - 555 013 00


Susanna Jensen Kangas assistent

Telefon 08 - 555 013 72

Elevinflytande - Turingeskolan

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga ska omfatta alla elever på Turingeskolan. Innehåll och former för elevinflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Våra elever har via de olika råden möjlighet att vara med och påverka.

Elevråd

Alla klasser från och med årskurs 1 till och med årskurs 6 har representanter i elevrådet. Elevrådet leds av representanterna från årskurs 6 med stöd av biträdande rektor och en lärare.

Vi arbetar för att elever, lärare och skolledning tillsammans ska bestämma hur skolan ska fungera.

Matråd

Alla klasser från och med årskurs 1 till och med årskurs 6 har representanter i matrådet. Matrådet leds av biträdande rektor och köksföreståndare.

I matrådet har eleverna möjlighet att driva mat och matsituationsfrågor.

Klassråd

Alla klasser från och med årskurs 1 har klassråd. På klassrådet förs enkla resonemang om hur beslut kan kopplas till demokratiska värden och principer.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Turingeskolan

Telefon: 08-555 013 72

E-post: turingeskolan@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Hökmossvägen 24,
155 31 Nykvarn

Postadress:
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Sociala medier

Turingeskolan

Facebook

Turingeskolan bibliotek

Instagram

Blogg