Kontakta oss

Besöksadress

Lillhagavägen 2
155 30 Nykvarn

Visa på karta

Telefon 08 - 555 013 42

Akuta ärenden när kommunen har stängt Södertörns larmbord tel. 08-721 23 13

Kontaktperson

Åsa Godeau, rektor

Telefon 08 - 555 013 58

Värdegrund

Skolan har ordningsregler som arbetslag och elever har arbetat fram. Dessa syftar till skapa en trygg och lärande skolmiljö. De lagar som gäller i samhället gäller naturligtvis även på skolan även om de inte står beskrivna i ordningsreglerna.

 

Ordningsregler

1. Jag visar hänsyn och respekt.

2. Jag har ansvar för att det är trivsamt både inne och ute i skolan genom att jag slänger skräp i papperskorgar och hjälper till på olika sätt att behålla skolan ren, hel och fin.

3. Jag använder mobilen på ett sätt som gynnar mitt och andras lärande (se separat ordningsregel gällande mobiler)

4. Jag har skyldighet att komma i tid till lektioner och ha med mig nödvändigt material.

5. Jag tar av ytterkläder på lektionstid, i biblioteket och i matsalen.

6. Ingen förtäring sker i klassrum under lektionstid eller i biblioteket. Gäller alla, både elever och personal.

7. Rök-och snusförbud råder på skolan, liksom förtäring av energidrycker.

Konsekvenser för den som bryter mot reglerna:

1. Påminnelse/ tillsägelse.

2. Samtal med elev och mentor informeras.

3. Vårdnadshavare kontaktas.

4.Möte med rektor, elev, vårdnadshavare och mentor.

5. Brott polisanmäls.

 

 

Sidan håller på att uppdateras.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs om skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandlingDela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Lillhagaskolan

Telefon:
Expedition 08-555 013 42
Rektor 08-555 013 58

E-post: lillhagaskolan@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Lillhagavägen 2,
155 31 Nykvarn

Postadress:
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Sociala medier

Lillhaga skolan

Facebook

Annat

Instagram

Blogg