Kontakta oss

Besöksadress

Tjusarstigen 39
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt Södertörns larmbord, tel. 08-721 23 13

Kontaktperson

Maria Brauer, rektor

Telefon 08 - 555 013 01

Elevinflytande - Björkestaskolan

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever på Björkestaskolan.

Bandyklubbor

Målet i slutet av årskurs 6 är att våra elever ska ha grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar. De ska visa detta genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Elevråd

Alla klasser från och med årskurs 1 till och med årskurs 6 har en representant i elevrådet. Elevrådet leds med stöd av personal på skolan. 

Klassråd

I slutet av årskurs 3 ska våra elever veta hur möten, till exempel klassråd organiseras och genomförs.

Matråd

Alla klasser från och med årskurs 1 till och med årskurs 6 har en representant i matrådet. Matrådet leds av personal på skolan tillsammans med personal från Restaurang Björken.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Björkestaskolan

Telefon: 08-555 013 02

E-post: bjorkestaskolan@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Tjusarstigen 39,
155 30 Nykvarn

Postadress:
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Sociala medier

Björkestaskolan

Björkesta bibliotek

Instagramlänk till annan webbplats -

@bjorkestabibblan