Kontakta oss

Besöksadress

Tjusarstigen 39
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 013 02

Kontaktperson

Mervi Lundberg

Telefon 08 - 555 013 03

Bibliotek Björkestaskolan

Skolbibliotekets mål är att främja elevernas läslust och lusten att lära.

Skolbibliotekets grundläggande uppgifter är:

  • att främja elevernas läslust, behålla läslusten och att främja elevernas lust att lära.
  • att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner.

Textutdrag från Skolverket:

"ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning." Läs hela texten på Skolverket.

Lånekort

För att få låna krävs ett lånekort. Alla nya elever som börjar på skolan får ett lånekort. Kortet gäller på samtliga skolor i Nykvarn samt Nykvarns bibliotek.

Samarbete

I kommunen finns fyra kommunala grundskolor och ett folkbibliotek. Skolorna har rektor som huvudman, men vi har ett nära samarbete med folkbiblioteket och vi ingår i samma biblioteksorganisation och kan utnyttja varandras bestånd.

Böcker
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Björkestaskolan

Telefon: 08-555 013 02

E-post: bjorkestaskolan@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Tjusarstigen 39,
155 30 Nykvarn

Postadress:
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Sociala medier