Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Lov och ledigheter

Här samlas information om skolstart, studiedagar och lov för samtliga grundskolor.  
Detta gäller skolverksamheten för årskurs  F - 9

Enligt skollagen, 7 kapitlet 18 §, gäller följande: En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

Mentor kan bevilja högst två dagars ledighet. Rektor beviljar ledighet därutöver dock max 10 dagar per läsår. Skolan beviljar inte ledighet för elever i åk 3, 6 och 9 under perioder med nationella prov, vanligtvis mellan februari till maj.

Läsårsdata för elever

Höstterminen 2020

Terminsstart: Onsdag 19/8 kl. 8.10
Höstlov: vecka 44, 26/10-30/10
Avslutning: Fredag 18/12

Studiedag eller lov: Onsdag 23/9

Vårterminen 2021

Terminsstart: Tisdag 12/1 kl 8.10
Sportlov: vecka 9, 1/3-5/3
Påsklov: vecka 14, 5/4-9/4
Avslutning: Fredag 11/6

Studiedagar och lov: Måndag 11/1, Fredag 14/5

Höstterminen 2021

Terminsstart: Onsdag 18/8 kl. 8.10
Höstlov: vecka 44, 1/11-5/11
Avslutning: Tisdag  21/12

Studiedag eller lov: Onsdag 29/9

Vårterminen 2022

Terminsstart: Tisdag 11/1 kl 8.10
Sportlov: vecka 9, 28/2-4/3
Påsklov: vecka 15, 11/4-14/4
Avslutning: Fredag 10/6

Studiedagar och lov: Onsdag 11/5, Fredag 27/5

Höstterminen 2022

Terminsstart: Onsdag 17/8 kl. 8.10
Höstlov: vecka 44, 31/10-4/11
Avslutning: Tisdag 20/12

Studiedag eller lov: Onsdag 21/9

Vårterminen 2023

Terminsstart: Tisdag 10/1 kl 8.10
Sportlov: vecka 9, 27/2-3/3
Påsklov: vecka 15, 10/4-14/4
Avslutning: Tisdag 13/6 11/6

Studiedagar och lov: Fredag 19/5, Onsdag 24/5, Måndag 5/6

Höstterminen 2023

Terminsstart: Torsdag 17/8 kl. 8.10
Höstlov: vecka 44, 30/10-3/11
Avslutning: Tisdag 19/12

Studiedag eller lov: Onsdag 20/9

Vårterminen 2024

Terminsstart: Tisdag 9/1 kl 8.10
Sportlov: vecka 9, 26/2-1/3
Påsklov: vecka 14, 1/4-5/4
Avslutning: Onsdag 12/6

Studiedagar och lov: Fredag 10/5, Onsdag 22/5, Fredag 7/6


Dela sidan