Infomentor

Infomentor hanterar följande tjänster:

frånvaro, schema, veckoplanering, IUP / Skriftliga omdömen

Nykvarns kommuns skolor använder lärplattformen Infomentor.

Infomentor hanterar följande tjänster:

  • frånvaro/närvaro
  • schema
  • veckoplanering
  • IUP / Skriftliga omdömen

Har du frågor eller problem med inloggningen, kontakta expeditionen på ditt barns skola.