Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Kunskapssyn i praktiken

Här hittar du fem tankar kring kunskapssynen i praktiken.

1. Formativ bedömning

Läraren måste kartlägga var varje elev befinner sig för att kunna lägga undervisningen strax ovanför deras tidigare kunskapsnivå. Då utmanas eleverna att ta nästa steg i sin utveckling.

2. Lärande sker i samspel med andra

Läraren måste organisera lärandet så eleverna får lära sig i sociala samspel istället för att sitta själv och klura  på uppgifterna. Lärandet sker i samspel med andra och inte ensam. Gruppaktiviteter är centrala enligt läroplanens kunskapssyn.

3. Självkunskap och självvärdering

Eleverna måste lära sig om sitt eget lärande. Läraren måste organisera bedömningssituationer där eleverna själva får fundera ut vad de lärt sig, varför de gjort det och hur de kan lära sig mer. Det måste också skapas situationer för eleverna att själv bedöma sitt lärande. Låta eleverna ge varandra feed-back är ett exempel på där eleverna får träna sina bedömningskunskaper. Även olika typer av självvärdering av sitt lärande blir viktigt.

4. Verklighetsförankring, intresse och drömmar

Elevens vardagsbegrepp måste vara utgångspunkter för undervisningen. Man utgår från elevernas intressen och begreppsvärld för att därefter successivt närma sig de begrepp som undervisningen ska handla om. Om vi organiserar undervisningen på det sättet så kommer elevernas motivation för lärande och elevernas nyfikenhet att öka ordentligt.

5. Ställ öppna frågor

Läraren måste vara nyfiken på elevernas funderingar och inte “veta allt" från början. Läraren måste vara genuint intresserad för elevernas funderingar och begrepp. Här har de förståelsefördjupande frågorna som man använder sig av i lärande samtal en väldigt viktig funktion att fylla. Hur tänker du nu? Kan du förklara lite mer? är exempel på frågor som inte kan besvaras med ja eller nej och som fördjupar elevernas tankar. Viktigt att ställa frågor till eleverna som fördjupar elevens tankegångar istället för att ge svaren för snabbt

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.