Har förskolan sommarstängt?

Förskolan är öppet även på sommaren men eftersom antalet barn är lägre under sommaren slås verksamheterna ihop. Varje förskola informerar om vilka rutiner som gäller detta