Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

All skattepliktig inkomst räknas som avgiftsgrundande inkomst. När det gäller inkomst från förvärvsarbete ska man alltid ange lönen före skatt (bruttolön)