När kan jag ställa mitt barn i kö till förskola eller fritidshem?

Du kan ställa ditt barn i kö tidigast 6 månader önskad placering