När kan mitt barn börja på förskola?

Barnet ska ha fyllt 1 år innan det kan börja på förskola