Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktpersoner förskola

Erica Thor-Bergkvist, Förskolechef
tel 08-555 012 90
erica.thor-bergkvist@nykvarn.se

Rektorer och förskolechefer
Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.


Så arbetar vi i Nykvarns förskolor för att skydda barns integritet

För oss är det viktigt att alla barns integritet skyddas och stärks, både i förskolan och på andra platser. I Nykvarns förskolor ska miljön vara trygg och fri från våld och kränkningar. Här kan du läsa mer om hur vi genom styrdokument, riktlinjer och organisation arbetar systematiskt för att varje barn ska uppleva trygghet i förskolans miljö och känna tillit till sin egen förmåga att sätta gränser.

Hos oss visar alla registerutdrag

Kravet på att visa registerutdrag är reglerat i Skollagen 2010:800 (1 kap. 31 §). Alla som arbetar på förskolan måste visa upp ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Det gäller vid all anställning, även timvikarier och studenter.

Vi följer lagen om tystnadsplikt och anmälningsplikt

I samband med anställning får alla våra medarbetare skriva under ett avtal där de intygar att de ska följa lagen om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Vid misstanke om att ett barn far illa anmäler vi alltid till socialtjänsten.

Alla nyanställda får en tydlig introduktion i förskolans rutiner

Alla som börjar arbeta hos oss, såväl ordinarie pedagoger som vikarier, får en introduktion där vi informerar om förskolans värdegrund och förskolans dagliga rutiner för barnsäkerhet och hygien, till exempel hur rutinerna för öppning, stängning, toalettbesök och blöjbyte ser ut.

Förskolans värdegrund

Förskolans läroplan ligger till grund för vårt gemensamma värdegrundsarbete. Redan i inledningen till läroplanen står det: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen”. Värdegrundsarbetet är en ledstjärna i allt vi gör. Vi pratar med barnen om integritet och gränssättning.

Våra förskolor har en tydlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Planen revideras varje år. I den årliga planen finns en främjande och förebyggande del som ska vara konkret och förankrad hos alla medarbetare. Planen fungerar som en handlingsplan och ett stöd för att kontinuerligt utforma och justera verksamheten så att den är trygg för alla barn.

Vi publicerar bara bilder på barn efter föräldrars samtycke

Vi använder ett digitalt dokumentations- och kommunikationsverktyg för att kommunicera med vårdnadshavare, vilket kräver vårdnadshavarens samtycke. 

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.