Kontakta oss

Besöksadress

Malmlidsvägen 4
155 34 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Susanne Lovidius Bitr. rektor

Telefon 08 - 555 014 14

Om oss

På den här sidan berättar vi lite mer om vår verksamhet.

Motorik

 • I skog och mark rör vi oss i minst en gång i veckan, där utmanas barnen i att ta sig fram i ojämn/svår terräng och värna om vår natur och dess kretslopp.
 • Vi utgår från en tillåtande och utmanande miljö, där barnen utvecklar sin kropp- och rumsuppfattning, koordinationsförmåga samt får en förståelse för vikten av att värna om sin egne hälsa och välbefinnande.
 • Vi erbjuder ett lärande material som skall stimulera barnens motoriska utveckling och lärande både fin motoriskt och grovmotoriskt.
 • Det finmotoriska lärandet sker med hjälp av till exempel pärlor, LEGO, saxar, knäppa knappar. Det grovmotoriska lärandet utvecklar genom att barnen har möjlighet att vara ute i vår miljö, cykla, rulla, kullerbyttor, krypa, Vi har också en tillgång till ett rörelserum på förskolan där barnen har tillgång till material som är väl anpassade för att stimulera barnen i deras motoriska lekar.

Språket

 • Utvecklar ordförrådet genom att sjunga, ramsa, och läsa olika texter som vi sedan diskuterar/reflekterar runt. Använder oss av Smart board, flano och böcker.
 • Tränar "mun-motoriken" , rim och ramsor, teater, ljudning och stavning.
 • Pratar om texterna, vad finns det för mattespråk/språk/teknik, vad får jag för inre bilder och vad säger en bild.
 • Låter barnen uttrycka sig i små och stora grupper, stärker sitt självförtroende
 • Som pedagog så pratar vi "rätt" utan att tillrätta visa genom att upprepa det barnet sagt men på "rätt" sätt, rätt ordningsföljd.
 • Vi benämner vad vi gör och vad saker heter för att på ett naturligt sätt hjälpa barnen med språkförståelse. Vi försöker göra språket lustfyllt.
 • Vi använder oss av samlingar (spontana och planerade) för att lära genom lek, sång, sagor och musik.
 • Vi använder oss av symboler (bokstäver, text och tecken) på alla avdelningar för att stödja barnen i sitt skrift/språk lärande.
 • Via språket utvecklar barnen sin kommunikationsförmåga som möjliggör ett större samspel.
 • Vi tittar och lyssnar efter detta i barnens språkvardag: Samspel, Kommunikation, Uppmärksamhet, Språkförståelse, Språklig medvetenhet, Uttal, Ordproduktion, Meningsuppbyggnad.

Matematik

 • Vi benämner antal, läges ord, ordningstal, mott, former och turordning för att på ett naturligt sätt lära barnen matematik i vardagen.
 • Sjunger, "ramsar", läser, räknar mm på samlingar (planerade och spontana).
 • Undersöker olika problemlösningar, ställer hypoteser och reflekterar med barnen.
 • Matematik för förskolan innebär: Symbol språk, Geometri, former och rumsuppfattning, Mätbegrepp som t.ex. meter, Problemlösning, Taluppfattning, Antal ordningstal, Räkneramsor, Sortera och klassificera, Serieföljder, Mönster.

Naturkunskap och teknik

 • Då vi går ut i skogen, i olika grupper pratar vi om att värna om djur och natur. Använder oss av naturens års växlingar. Tar tillvara på barnens intressen och vetgirighet när det gäller djur, natur och teknik.
 • Undersöker olika problemlösningar, ställer hypoteser och reflekterar med barnen. Stimulerar barnen till att hitta lösningar på egna och andras problem får på detta sätt ett lärande i vardagen.
 • Vi bygger och konstruerar av olika material
 • NTA (Natur och Teknik för Alla) arbetar vi med redan på småbarns avdelningarna. Det är uppbyggt med Temalådor där Luft och Vatten är våra första. NTA följer sedan barnen som en röd tråd ända till skolår 6.

Barns inflytande

 • Vi utgår från det kompetenta barnet och deras lust att lära. Vi som pedagoger är lyhörda för och tar tillvara barnens tankar och idéer. Vi utgår ifrån var i utvecklingen de står och hjälper dem att få utmaning för nästa utvecklingssteg. Vi dokumenterar deras utveckling. Barnen är med och talar om vad det är de har lärt sig med bild och ord. Vi har regelbundet barnintervjuer där barnet själv får sätta ord på vad han/hon har lärt sig, leker med med mera.
 • I samlingen får barnen öva på att uttrycka sina tankar och känslor, får på detta sätt möjlighet att känna att han/hon kan påverka sin situation och handling. Här finns också möjlighet att förstå hur olika handlingar kan påverka situationen. Alla barn får lika stort inflytande i och med stigande ålder och utveckling.

Social kompetens

 • Vi arbetar med känslor, lär oss att förstå känslorna; arg, glad, sur, ledsen, lugn och rädd. Målet är att barnen skall känna igen känslan i sig själv, kan på detta sätt få en förståelse för andras känslor. Kan då lära sig att bemöta kompisen i dennes känsla.
 • Vi lär oss att ta hand om våra känslor, alla känslor är tillåtna men inte alla beteenden. Vi lär oss verktyg för att hantera känslorna.
 • Vi lär oss att vara i stora och små grupper, vi pedagoger arbetar med målet att stärka barnens självkänsla.
 • Vid konflikter lär vi barnen att gemensamt komma fram till en lösning som känns bra för alla parter, pedagogen är med som stöd.
 • Vi använder oss av dockorna, sjunger, dramatiserar, läser böcker och kommunicerar kring känslor.
 • Vi lyfter fram goda sidor/exempel.
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.