Kontakta oss

Besöksadress

Smultronvägen 2
155 31 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Frida Gavelin Bitr. rektor

Telefon 08 - 555 012 96

Om oss

På den här sidan berättar vi lite mer om vår verksamhet.

Musik

 • Genom estetiska läroprocesser, där musiken är det bärande momentet lär barnen sig olika saker i ämnesövergripande teman.
 • Vi tillverkar olika rytminstrument med barnen som vi sedan använder på mängd olika sätt.
 • Barnen lär sig härma, turtagning, socialt samspel genom att spela på var sin trumma. Det blir en häftig effekt när alla barnen viskar med sina trummor.

Motorik

 • Genom musiken hjälper vi barnen att konkret uppleva sin kropps möjligheter. Rytmen via instrument samt hjälper oss att förstärka alla kroppsdelar och lär barnen att utveckla sin kroppsuppfattning.
 • Sjunger kropps och rörelsesånger och benämner kroppsdelarna. Använder oss av bandspelare/cd/dator och instrument. Tränar och lär kroppsuppfattning.
 • I skog och mark rör vi oss med hjälp av rytmiska ramsor, sånger, promenad lekar som gör promenaden mer lustfylld.

Språket

 • Utvecklar ordförrådet genom att sjunga, ramsa och läsa olika texter som vi sedan diskuterar/reflekterar runt.
 • Tränar "mun-motoriken" när vi sjunger och ramsar
 • Pratar om texterna, vad finns det för mattespråk/språk/teknik, vad får jag för inre bilder och vad säger en bild
 • De barn som inte har utvecklat sitt talspråk kan genom musiken få känna att de kan uttrycka sig, det är ofta lättare att sjunga än att tala. I sånger, sagor och ramsor benämner vi det vi gör och ser tillsammans. Detta ökar ordförståelsen, ordets betydelse och hur man skall uttala på ett lustfyllt sätt.

Matematik

 • I olika sånger övas till exempel läges ord, former, rumsuppfattning, antals principer, takt och rytm. Vi använder oss av bandspelare och instrument för att förstärka förståelsen och ökar då lärandet genom musiken.
 • Se ovan under språk då dessa områden går ihop.
 • Matematik för förskolan innebär: Symbol språk, Geometri, former och rumsuppfattning, Mät begrepp som t.ex. meter, Problemlösning, Taluppfattning, Antal ordningstal, Räkneramsor, Sortera och klassificera, Serieföljder, Mönster.

Naturkunskap och teknik

 • Då vi går ut i skogen, i olika grupper (Mulleverksamhet) sjunger vi om att värna om djur och natur. Vi sjunger om vad vi lär oss, av naturen och varandra.
 • Vi sjunger om djur och växter, använder oss av naturen, gör skogsorkester (spelar på pinnar, kottar med mera.)
 • Vi bygger egna instrument av te x av toa rullar som blir maracas.
 • NTA (Natur och Teknik för Alla) arbetar vi med redan på småbarns avdelningarna. Det är uppbyggt med Temalådor där Luft och Vatten är våra första. NTA följer sedan barnen som en röd tråd ända till skolår 6.

Barns inflytande

 • Vi utgår från det kompetenta barnet och deras lust att lära. Vi som pedagoger är lyhörda för och tar tillvara barnens tankar och idéer. Vi utgår ifrån var i utvecklingen de står och hjälper dem att få utmaning för nästa utvecklingssteg. Vi dokumenterar deras utveckling i portfolio, där barnen är med och talar om vad det är de har lärt sig med bild och barnens ord. Vi har regelbundet barnintervjuer där barnet själv får sätta ord på vad han/hon har lärt sig, leker med mm.
 • I samlingen får barnen öva på att uttrycka sina tankar och känslor, får på detta sätt möjlighet att känna att han/hon kan påverka sin situation och handling. Här finns också möjlighet att förstå hur olika handlingar kan påverka situationen. Alla barn får lika stort inflytande i och med stigande ålder och utveckling.
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.