Kontakta oss

Besöksadress

Mikael Wincklersväg 24
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Frida Gavelin Bitr. rektor

Telefon 08 - 555 012 96

Om oss

Profil/inriktning

På Gammeltorps förskola ser vi barn som kompetenta och lärande individer, som ska kunna ha inflytande över sin vardag. Materialet ska vara tillgängligt och inbjudande, samt locka till lek och utforskande. Genom att använda miljön som den "tredje pedagogen" ger vi barnen förutsättningar att välja hur och vad de vill göra.

Språk

Enligt förskolans läroplan ska varje barn stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling. Detta görs genom att erbjuda en språkstimulerande miljö där vi tar tillvara och fångar tillfällen till dialog och samspel. Bokläsning, boksamtal, spel och samlingar är viktiga aktiviteter för att varje barn ska utveckla sin språkliga medvetenhet, sin språkförståelse, sin kommunikativa och sociala förmåga samt sitt intresse för skriftspråket.

Matematik

Enligt förskolans läroplan ska varje barn få möjlighet att utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang samt utveckla sin förmåga att bygga och konstruera. Därför uppmuntrar och belyser vi barnens upptäckter av den matematik som finns i vardagen. Genom att erbjuda en matematikstimulerande miljö skapar vi förutsättningar för varje barn att utveckla sin matematiska förmåga. Vi arbetar med sortering, klassificering, former och mönster, räkneord, antalsuppfattning, tidsbegrepp, mätning och det matematiska språket.

Natur och teknik

Enligt förskolans läroplan ska varje barn ges möjlighet att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och teknik. Vi vistas kontinuerligt i skog mark. Enkelt kretsloppstänkande och varsamt förhållningssätt är viktiga hörnstenar. Vi nyttjar pedagogiska verktyg som lärplattor i olika former för att utmana och inspirera barns intresse för teknik.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.