Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktpersoner förskola

Mats Olsson, tf. Rektor
tel 08-555 012 90
mats.olsson@nykvarn.se
Plats i förskola - söka eller säga upp plats

 

Här hittar du en kortfattad information om de regler som gäller för placering i förskola. För mer utförlig information, läs "Riktlinjer och placeringsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet".

Plats i förskola erbjuds till barn från 1 års ålder tills dess att barnet börjar i förskoleklass under de tider då föräldern arbetar eller studerar som under resan till jobbet eller skolan.

Förskola kan också erbjudas till barn vars föräldrar söker arbete eller är föräldralediga med yngre syskon. Då får barnet gå i förskola under 20 timmar per vecka. Det är rektorn på förskolan som bestämmer vilka tider varje barn har rätt till.

För att anmäla vilka tider som ert barn behöver gå i förskola, gå in i e-tjänsten.

Hur går ansökan till?

Ansökan sker via e-tjänster. För att kunna använda e-tjänsten behöver ni en e-legitimation. Det är endast vårdnadshavaren till barnet som kan ansöka.

Ni ska som tidigast ansöka om förskoleplats 6 månader innan ni behöver platsen men som senast 4 månader innan ni behöver platsen.

Ni kan önska fler än en förskola när ni ansöker. Att önska flera kan göra att det går snabbare att få en plats. Om ni bara skriver in ett önskemål om förskola kan det vara svårt att få plats snabbt. Om ni ändrar ert önskemål börjar kötiden om. Blir du erbjuden något av dina tre första önskemål som du angivit och tackar nej, stryks du ur kön.

Turordning

Barn i förskoleverksamhet placeras efter:

  • Önskat placeringsdatum och anmälningsdatum - Du kan anmäla ditt barn till förskola som tidigast sex månader före och som senast fyra månader före önskat placeringsdatum. Datumet för inkommen ansökan räknas som ditt anmälningsdatum.
  • Ålder - Om flera barn har samma anmälningsdatum går det äldsta barnet först.

Förtursregler

Barn kan få förtur till förskoleverksamhet och efter prövning enligt följande:

  • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Prövning görs efter framställan från vårdnadshavare enligt Skollagen kap. 8:2 § 9.
  • Barn som av sociala skäl behöver stöd. Prövning görs enligt Socialtjänstlag kap. 5:1.

Ansökan görs till Nykvarns kommun, Utbildningskontoret, där prövning sker angående placeringen. Förskolechef där barnet erhåller plats ansvarar för att en åtgärdsplan upprättas.

Mer information?

En mer utförlig information hittar du i "Riktlinjer och placeringsregler inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet" i kommunens författningssamling.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.