Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktpersoner förskola

Erica Thor-Bergkvist, Förskolechef
tel 08-555 012 90
erica.thor-bergkvist@nykvarn.se
Placering och turordning

Här hittar du en sammanfattad information om de riktlinjer och placeringsregler som gäller för placering i förskola och fritidshem/fritidsklubben.

Placering i förskola

Ditt barn erbjuds förskoleverksamhet från 1 till 5 års ålder under de tider då det finns ett tillsynsbehov. Med tillsynsbehov avses vårdnadshavares arbets- och/eller studietid samt tillhörande restider.

Efter särskild prövning kan ditt barn beredas plats i förskoleverksamhet även om det inte finns något tillsynsbehov.
Det gäller till exempel för:

  • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Prövning görs efter ansökan från vårdnadshavare enligt Skollag kap. 8:2 § 9.
  • Barn som av sociala skäl behöver stöd av sociala skäl. Prövning görs enligt socialtjänstlagen kap. 5:1.

Förskoleverksamhet erbjuds också barn 1-5 år, vars vårdnadshavare är aktivt arbetssökande eller är föräldraledig med yngre syskon. Ditt barn erbjuds då förskoleverksamhet 20 timmar per vecka vilket börjar gälla direkt efter barnets födelse alternativt från den dag du blir arbetssökande (innan dess gäller ordinarie tider). Omplacering till annan förskola tillämpas inte under föräldraledigheten.

Från och med augusti det år ditt barn fyller 3 år erbjuds allmän förskola avgiftsfritt under 525 timar per år (15 timmar/veckan). De 525 timmarna följer grundskolans läsår.

Vistelsetiden förläggs med hänsyn till det enskilda barnets behov, verksamhetens dagsrutiner och den enskilda förskolans organisation och det är förskolechefen som fastställer placeringstiden. Ibland kan du som vårdnadshavare behöva lämna eller hämta ditt barn på andra tider än den schemalagda på grund av övertid. Vid ändrade arbetstider anmäls detta i e-tjänsten.

Vid placering gör vi vårt bästa för att så långt som möjligt placera syskon på samma enhet.

Placering i fritidshem

Fritidshemsverksamhet erbjuds barn, 6-12 år, under den tid vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar och därmed har ett tillsynsbehov. Efter särskild prövning kan barn beredas fritidshemsplats även om det inte finns något tillsynsbehov, till exempel för:

  • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Prövning görs efter ansökan från vårdnadshavare enligt Skollagens 14 kapitel § 5-7.
  • Barn som av sociala skäl behöver stöd kan beviljas detta utifrån prövning som görs enligt socialtjänstlagen

Med tillsynsbehov avses vårdnadshavares arbets- och/eller studietid samt tillhörande restider.

OBS!
Barn som har en förskoleplacering får automatiskt en fritidshemsplacering, när barnet börjar förskoleklass, om platsen inte sagts upp i Hypernet senast 2 månader innan skolstart.

Hur går ansökan till?

Ansökan sker via e-tjänster, förskola och fritidshem/klubben. För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation. Det är endast vårdnadshavaren till barnet som kan ansöka.

Eftersom Nykvarns kommun strävar efter att erbjuda plats snarast möjligt ska du anmäla ditt barn till förskoleverksamheten tidigast sex månader före den dag du vill att ditt barn ska börja.

Om du begränsar ditt val till en enstaka förskola garanterar inte kommunen plats inom skälig tid. Du måste också köa på nytt med ny anmälningstid om du ändrar dina önskemål. Tänk därför noga efter vilka önskemål du har innan du anmäler ditt barn.

Blir du erbjuden förskoleverksamhet som inte överensstämmer med något av de tre första önskemålen som angivits på köanmälan kan du, oavsett om du accepterar erbjudandet eller ej, välja att stå kvar i kön. Du köar då till de tre första önskemålen och behåller ditt ursprungliga ködatum. Blir du erbjuden något av dina tre första önskemål som du angivit och tackar nej, stryks du ur kön.

Turordning

Barn i förskoleverksamhet och fritidshem placeras efter:

  • Önskat placeringsdatum och anmälningsdatum - Du kan anmäla ditt barn till förskole- och fritidshemsplacering som tidigast sex månader före och som senast fyra månader före önskat placeringsdatum. Datumet för inkommen ansökan räknas som ditt anmälningsdatum.
  • Ålder - Om flera barn har samma anmälningsdatum går det äldsta barnet först.

Förtursregler

Barn kan få förtur till förskoleverksamhet och fritidshem efter prövning enligt följande:

  • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Prövning görs efter framställan från vårdnadshavare enligt Skollagen kap. 8:2 § 9.
  • Barn som av sociala skäl behöver stöd. Prövning görs enligt Socialtjänstlag kap. 5:1.

Ansökan görs till Nykvarns kommun, Utbildningskontoret, där prövning sker angående placeringen. Förskolechef där barnet erhåller plats ansvarar för att en åtgärdsplan upprättas.

Mer information?

En mer utförlig information hittar du i "Riktlinjer och placeringsregler inom förskolan och fritidshem/klubben" som du kan hämta hem här på sidan.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.