Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktpersoner förskola

Mats Olsson, tf. Rektor
tel 08-555 012 90
mats.olsson@nykvarn.se

Rektorer och förskolechefer
Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Avgiften

Vilken avgift som ni ska betala beror på vad ni har för inkomster i hushållet som barnet bor i. Vilken inkomst ni har ska lämnas innan placering sker, när inkomsterna ändras eller om kommunen frågar efter det. I Nykvarns kommun används maxtaxa, vilket betyder att det finns en bestämt högsta avgift som kommunen kan ta ut. Så tjänar ni en viss summa eller med tas ändå samma avgift ut.

Beräkning av avgiften

Ni registrerar era inkomster i E-tjänsten förskola. Det är viktigt att ni lämnar de senaste inkomsterna ni har eftersom Nykvarns kommun annars tar ut fel avgift av er. Om ni inte registrerar era inkomster kommer kommunen ta ut den högsta avgiften.

Detta räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Arvoden
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Sjukpenning
 • Sjukbidrag
 • Livränta
 • Pension (Ej barnpension)
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (Ersättning för merutgifter skall inte tas med)
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet (Det belopp som förs ut på deklarationens huvudblankett)

Detta räknas ej som inkomst:

 • Studiemedel
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Försörjningsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag och statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag

Vems inkomst räknas?

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomster innan skatt. Med hushåll menas de vuxna som är folkbokförda och bor i samma hem. Att vara gift eller inte spelar ingen roll och det spelar inte heller någon roll om barnet är gemensamt eller inte. Det är alltid den/de som är vårdnadshavare som är platsinnehavare och ansvarig för avgiften.

Maxtaxa

Om ditt hushåll tjänar 52 410 kronor brutto eller mer per månad gäller den högsta avgiften.

Avgifter förskola för barn 1-5 år

Barn 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 572 kronor/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten - dock högst 1048 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 524 kronor/månad
Barn 4: ingen avgift

Med barn 1 menas det yngsta barnet.

Faktura

Faktura betalas varje månad om räknas på samma månad, alltså fakturan som ska betalas i maj avser maj.

Betala med e-faktura eller autogiro

Hur ni gör för att skaffa e-faktura eller autogiro kan du läsa på sidan E-faktura och autogiro. Öppnas i nytt fönster.

Om du inte betalar i tid

Vid betalning efter förfallodagen tillkommer en påminnelseavgift på 150 kronor, samt räntekostnader enligt gällande lag. Obetald räkning överlämnas för indrivningsåtgärder.

Avstängning

Efter utredning kan avstängning tillämpas i följande fall:

 • Efter två obetalda avgifter
 • Platsen erhållits på grund av oriktiga uppgifter
 • Platsen har inte utnyttjats under två månader utan giltigt skäl


Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.