Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Rektorer och förskolechefer

Namn och kontaktuppgifter till rektorer och förskolecheferna finns på respektive skola.

Avgifter och regler

Tusenfoting i olika färger gjord av pappersrullar, hänger på en vägg.

Nykvarns kommun använder maxtaxa i förskola och fritidshem. Det innebär att det finns en högsta avgift som kommunen tar ut för ditt barns plats.

Avgifterna beräknas i procent på hushållets gemensamma bruttoinkomster, det vill säga inkomster före skatt.

Om ditt hushåll tjänar 52 410 kronor brutto eller mer per månad gäller den högsta avgiften. Mer om detta, till exempel vilken inkomst som räknas, finns att läsa under Inkomstuppgift.

Du betalar avgiften för tolv månader per år. Varje faktura gäller för innevarande månad.

OBS! Barn som har en förskoleplacering får automatiskt en fritidshemsplacering när barnet börjar förskoleklass om platsen inte sagts upp i e-tjänsten, Hypernet, senast två månader före skolstart.

Avgifter förskola för barn 1-5 år

Barn 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 572 kronor/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten - dock högst 1048 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 524 kronor/månad
Barn 4: ingen avgift

Med barn 1 menas det yngsta barnet.

Avgifter fritidshem för elever till år 3

Barn 1: 2 % av inkomsten - dock högst 1048 kronor/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten - dock högst 524 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 524 kronor/månad
Barn 4: ingen avgift

Med barn 1 menas det yngsta barnet.

Öppen fritidsverksamhet för elever i år 4 till 6 (Klubben)

Avgiftsfri. Mellanmål finns att köpa till självkostnadspris (swish).

Avgiftsfri förskola för 3-5 åringar

Kommunen erbjuder avgiftsfri, allmän förskola med 525 timmar per år (15 timmar/vecka). De 525 timmarna följer grundskolans läsår. Avgift tas ut för placering över 525 timmar. Läs mer under Allmän förskola.

Avgift för barn med särskilda behov

För förskolebarn som är i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 8 kap §7, får avgift tas ut endast för den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året. Detta innebär att för barn som har placering 15 timmar i veckan tas ingen avgift ut.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.