Nyhetsarkiv

28 maj 2020

Det spirar och gror i den nya planteringen vid Maskinförarvägen och Stålbruksparken. Ett buskage har tagits bort och ersatts av bland annat 1200 perenner och natursten med mossa. Vid planteringen finns även två solsoffor med utsikt mot parken.

Läs mer om planteringarna
25 maj 2020

Nu är det klart att Hökmossbadet rustas och blir ett aktivitets- och friluftsområde. Samtidigt byggs ett nytt bostadsområde på den norra delen av Älgbostad.

Läs mer om Hökmossbadet
19 maj 2020

Från och med den 1 juni 2020 använder du ditt körkort istället för besökskortet för inpassering på återvinningsscentralerna. Har du inget körkort, är fritidsboende eller företagare fortsätter du att använda besökskort

Läs mer
19 maj 2020

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 60 att godkänna planförslaget och ställa ut detaljplanen för granskning

Läs mer om detaljplan för Hökmossbadet
14 maj 2020

Under våren pågår röjning av träd som har angripits av granbarkborrar i kommunens skogar. Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på Sveriges granskogar.

Läs mer
14 maj 2020

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 62 att godkänna planförslaget och ställa ut detaljplanen för granskning

Läs mer om detaljplan för Hökmossbadet
12 maj 2020

För att vårda Bolbyns hagar är nu fåren på plats för att beta och hålla kulturlandskapet öppet.

Läs mer om fåren
07 maj 2020

Vid sitt senaste möte den 5 maj beslutade kommunstyrelsen att skicka detaljplanen för Nykvarn 1:11 m. fl. Hökmossbadet till kommunfullmäktige för antagande. - Rekreationsytan berörs inte av byggplanerna utan huvudsyftet är att badområdet utvecklas till förmån för Nykvarnsborna, säger Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande i Nykvarns kommun.

Läs mer om detaljplan för Hökmossbadet
06 maj 2020

I veckan har betalningspåminnelser för avfallsfakturor för mars månad skickats ut. På fakturorna för mars har det stått fel uppgifter. Kommunen har bytt bank och plusgiro-kontot som stod på fakturan var fel.

Läs mer om betalningspåminnelsen
30 april 2020

Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist.

Läs mer om registrering av privata brunnar
29 april 2020

Det finns mycket att utforska i Nykvarns vackra natur. Allemansrätten ger oss rätt att röra oss fritt i naturen men den innebär även att vi har ett gemensamt ansvar att inte störa eller förstöra.

Läs mer om allemansrätten
28 april 2020

Räddningstjänsten avråder inte längre från att elda. Men ta det ändå försiktigt vid valborgsfirandet om du ska elda.

Läs mer om eldning avrådes
28 april 2020

Miljöinspektörerna genomförde tillsyn hos 15 serveringar i lördags för att se om det finns en beredskap att hantera trängsel. – Det var inte så mycket folk i rörelse men generellt verkar det fungera bra här i Nykvarn, säger Susanna Eriksson, miljöchef i Nykvarns kommun.

Läs mer om tillsyn på serveringar
24 april 2020

Under helgen åker kommunens miljöinspektörer ut till restauranger och caféer för att följa upp om Folkhälsomyndighetens föreskrifter om minskad trängsel efterföljs. - Vi vill inte hindra någon att utöva sin verksamhet. Vi vill hellre ha en dialog om hur vi kan minska smittspridningen, säger Susanna Eriksson, miljöchef i Nykvarns kommun

Läs mer om tillsyn på serveringar
23 april 2020

Rester av dioxiner från ett gammalt sågverk har hittats i marken vid Sågstugeudden.

Läs mer
14 april 2020

För dig som har vinterröjt i trädgården finns det chans att lämna trädgårdsavfall till gatukontoret den 18 och 25 april.

Läs mer om lämning av trädgårdsavfall
06 april 2020

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) jobbar för att insamlingen av förpackningar och tidningar ska fungera så väl som möjligt från våra återvinningsstationer. De upplever just nu en stor utmaning kopplat till ökad dumpning av grovsopor vid återvinningsstationer. I Nykvarn har det t ex samlats grovavfall vid återvinningsstationen vid Bilisten på gamla Strängnäsvägen.

Läs mer om dumpning av grovsopor
01 april 2020

I samband med att det nya kommunhuset i centrum snart börjar byggas ändras också parkeringsytorna i centrum.

Läs mer
31 mars 2020

Mittemot Furuborgskolan växer nya idrottshallen fram. Stommen är på väg upp nu och vid månadsskiftet april/maj finns väggar och tak på plats.

Läs mer om webbkameran
17 mars 2020

Under veckorna 15, 16 och 17 är det tillåtet att elda torrt vedartat trädgårdsavfall, som kvistar och ris, i liten omfattning

Läs mer
13 mars 2020

Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun antog detaljplanen för Tekannan 1 m.fl. 2020-02-06 §17. Detaljplanen vann laga kraft 2020-03-06.

Läs mer
25 februari 2020

Många har hört av sig till kommunen med information om att man siktat en skabbräv i området runt Fredriksbergsvägen och Hökmossvägen.

Läs mer om skabbräven
12 februari 2020
10 februari 2020

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun har 2020-01-21 § 20 beslutat att ställa ut rubricerat detaljplaneförslag för granskning.

Läs mer
31 januari 2020

Kommunikationsmöjligheterna är bra och ytorna stora. Flera parallella planarbeten pågår för att utveckla Stockholm Syd, området mellan Södertälje och Nykvarn.

Läs mer om Stockholm Syd växer fram
27 januari 2020

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun har 2019-09-17 § 136 beslutat att skicka ut detaljplanen för Turinge-Berga 4:8 och 4:10 - 4:63 (Berga Ö) på samråd.

Läs mer
23 januari 2020

På tisdag morgon ställs byggbodar upp på pendlarparkeringen närmast stationen. Delar av området spärras av från och med måndag.

Läs mer om del av pendlarparkering stängs av
20 januari 2020

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 212 att ställa ut rubricerat detaljplaneförslag för granskning. Granskningsperioden pågår mellan 2020-01-20 och 2020-02-16.

Läs mer om detaljplanen
17 januari 2020

Dricksvatten är en livsviktig resurs. Nu bygger kommunen en vattenmack där spolbilar, entreprenörer och även privatpersoner kan tanka rent vatten.

Läs mer om ny vattenmack ger säkert vatten
17 januari 2020

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 210 att skicka ut rubricerat detaljplaneförslag på samråd. Samrådsperioden pågår mellan 2020-01-20 och 2020-02-16.

Läs mer om detaljplanen
13 januari 2020

Då delägarna i den berörda samfälligheten Nykvarn S:2 inte var utredda under det första samrådet skickas detaljplanen ut på ett kompletterande samråd för att samla in synpunkter från delägarna i samfälligheten. Delägarna i samfälligheten är cirka 140 fastigheter och kommunen har därför endast utrett de delägare som bedöms ha störst andel i samfälligheten. Samtliga delägare är dock sakägare i planprocessen och har möjlighet att lämna sina synpunkter under samrådstiden. Det kompletterande samrådet pågår mellan 2020-01-13 och 2020-02-04. Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Samhällsbyggnadsavdelningen och ska vara kontoret tillhanda senast 2020-02-04. Läs mer om detaljplanen och det kompletterande samrådet på denna länk

Läs mer
03 januari 2020

Har du hängt ut en grön soppåse på soptunnan men inte fått en ny rulle? Håll ut. Telge återvinning inväntar en leverans av gröna påsar och inom kort ska de kunna delas ut igen.

Läs mer
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.