Nyhetsarkiv

27 mars 2020

Maksupäiviä ja vuokranmaksuaikaa myöhennetään ja tiettyjen lupahakemusten käsittelyä varhennetaan. Nämä ovat joitakin niistä tukitoimista, joita kunta tarjoaa yrityksille ja yhdistyksille, joihin koronakriisi vaikuttaa kielteisesti.

Lue lisää tukipaketista
27 mars 2020

För att öka beredskapen anställer Nykvarn nu extra personal inom vård och omsorg.

Läs mer
26 mars 2020

Lördagen den 28 mars mellan klockan 20.30 och 21.30 genomförs världens största klimatmanifestation Earth Hour.

Läs mer om Earth Hour
25 mars 2020

Viime viikosta lähtien kunnan työmarkkinaryhmä on tarjonnut apua ruoka- ja lääkeostosten tekoon henkilöille, jotka eivät voi poistua kodistaan koronaviruksen johdosta. – Nykyisellään soittajia ei ole kovinkaan paljon, mutta uskomme, että moni muukin tuntee olevansa eristäytynyt ja avun tarpeessa, toteaa IFO insatser -yksikön johtaja Jimmy Cebula.

Lue lisää ostosten avussa
25 mars 2020

Nykvarnin kunta on peruuttanut kaikki kulttuuri- ja vapaa-ajantilaisuudet maaliskuun 20. päivän ja huhtikuun viimeisen päivän välisenä aikana. Päätös koskee kaikkia tilaisuuksia, jotka ovat joko kokonaan tai osittain kunnan järjestämiä. Näin toimitaan koronavirustartuntojen vähentämiseksi.

Lue lisää kulttuuri- ja vapaa-ajantilaisuuksien peruutuksista
25 mars 2020

Ruotsin koulut ovat toistaiseksi avoimia. Jos koulut joudutaan sulkemaan koronakriisin vuoksi, voidaan niille huoltajien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisissä tehtävissä, tarjota päivähoitoa ja huolenpitoa myös jatkossa.

Lue lisää päivähoidoista
25 mars 2020

Tänään maanantaina 23. maaliskuuta Fritidsfabriken sulkee tilapäisesti iltatoimintansa koronaviruksen johdosta. – Kävijöiden määrä on laskenut huomattavasti ja meitä tarvitaan tällä hetkellä enemmän koulussa, toteaa Matilda Törnqvist.

Lue lisää Fritidsfabrikenin resurssin jaosta
25 mars 2020

Maanantaista maaliskuun 23. päivästä lähtien bussiliikenteen, raitiotieliikenteen ja paikallisjunien lähtöaikoja muutetaan Tukholman läänissä koronavirusepidemian vuoksi. SL kehottaa kaikkia tarkistamaan lähtöaikansa osoitteesta sl.se tai SL-sovelluksesta nähdäkseen mahdolliset muutokset.

Lue lisää paikallisliikenteen muutoista
25 mars 2020

Senarelagda betaldagar, uppskjutna hyror och snabbare hantering av vissa tillstånd. Det är några av de stödåtgärder kommunen erbjuder till företag och föreningar som påverkas negativt av coronakrisen.

Läs mer
25 mars 2020

Måndagen den 30 mars har du återigen möjlighet att prata med en jurist för att få svar på frågor kring familjerätt. På grund av coronavirus ges rådgivningen via telefon under våren.

Läs mer om juristjouren
24 mars 2020

Den här veckan delas senaste numret av Tutan ut till kommunens hushåll och företag. Nu med nytt utseende och lite annorlunda inriktning på artiklarna.

Läs mer om kommuntidningen Tutan
24 mars 2020

Sedan förra veckan erbjuder kommunens arbetsmarknadsenhet hjälp med att handla mat eller medicin för de som inte kommer ut på grund av coronaviruset. – Just nu är det inte så många som ringer men vi tror att det kan finnas fler som känner sig isolerade och behöver hjälp, säger Jimmy Cebula, enhetschef för IFO insatser.

Läs mer om inköpshjälp
24 mars 2020

Torsten Björnberg är Nykvarns hedersmedborgare 2019. Företagare, dödbärare, nämndeman, föreningsprofil, sopåkare, kommunrevisor. Oavsett titel eller uppgift finns det en gemensam nämnare för vår nya hedersmedborgare. – Jag tycker att det är roligt att prata med folk, om vilka bekymmer de har. Jag har kunnat hjälpa folk tillrätta och det har alltid känts bra, säger Torsten Björnberg.

Läs mer om Nykvarns nya hedermedborgare
23 mars 2020

Idag måndagen den 23 mars stänger Fritidsfabriken tillfälligt ned sin kvällsverksamhet på grund av coronaviruset. – Besökarantalet har gått ned kraftigt och vi behövs mer i skolan just nu, säger Matilda Törnqvist.

Läs mer om Fritidsfabrikens verksamhet
23 mars 2020

Än så länge är skolorna i Sverige öppna. Men om landets skolor måste stängas på grund av coronakrisen kan barn med vårdnadshavare i samhällsviktiga funktioner få fortsatt barnomsorg och tillsyn.

Läs mer
20 mars 2020

Nykvarns kommun ställer in alla kultur- och fritidsevenemang från och med den 20 mars och fram till sista april. Beslutet gäller alla evenemang där kommunen är huvud- eller delarrangör. Detta för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Läs mer om inställda kultur- och fritidsevenemang
20 mars 2020

Under vecka 13 påbörjas arbetet med att laga rinken vid Björkestaplanen.

Läs mer om lagning av Björkestarinken
20 mars 2020

Från och med måndagen den 23 mars justeras antalet avgångar i busstrafik, spårvägstrafik och lokalbana i Stockholms län på grund av coronaviruset. SL uppmanar alla att söka på sin resa på sl.se och i SL-appen för att se om det har blivit ändringar.

Läs mer om justerad kollektivtrafik
20 mars 2020

Koronaviruksen leviämisen välttämiseksi osa Nykvarnin kunnan työntekijöistä työskentelee kotoa käsin.

Läs mer
20 mars 2020

Nykvarnin kunta sulkee nyt tiettyjä riskiryhmille suunnattuja toimintamuotoja ja asettaa erityisasunnot vierailukieltoon. Tavoitteena on estää koronaviruksen leviäminen kaikkein riskialttiimpiin ryhmiin ja virusinfektion leviämisvauhdin hidastaminen.

Läs mer
20 mars 2020

Nykvarnin kunta seuraa koronavirustilanteen kehittymistä. Seuraavassa on lisää tietoa viruksesta ja siitä, miten sinun tulee toimia, jos olet huolissasi.

Läs mer om information om coronaviruset
19 mars 2020

På grund av risken för smittspridning av coronaviruset ställs nästa anhörigträff in i Nykvarn.

Läs mer
19 mars 2020

På grund av risken för smittspridning av coronaviruset ställs nu en rad politiska möten in i Nykvarn.

Läs mer
17 mars 2020

För att undvika smittspridning av coronaviruset kommer vissa medarbetare i Nykvarns kommun att arbeta hemifrån.

Läs mer
17 mars 2020

Under veckorna 15, 16 och 17 är det tillåtet att elda torrt vedartat trädgårdsavfall, som kvistar och ris, i liten omfattning

Läs mer
17 mars 2020

Den 18 och 19 mars kommer ett litet berg vid Värsta backe att sprängas på grund av byggandet av den nya gång- och cykelvägen mellan Värsta backe och Turinge.

Läs mer om sprägningen
13 mars 2020

Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun antog detaljplanen för Tekannan 1 m.fl. 2020-02-06 §17. Detaljplanen vann laga kraft 2020-03-06.

Läs mer
13 mars 2020

Du som vill ha uppdateringar från vad som händer på Kulturskolan och om bland annat inställda lektioner kan prenumerera på Kulturskolan nyhetsflöde.

Läs mer
12 mars 2020

Nu stänger Nykvarns kommun verksamheter för riskgrupper och inför besöksförbud på särskilda boenden. Syftet är att hindra coronaviruset att spridas till de mest utsatta grupperna och minska takten på spridningen.

Läs mer
10 mars 2020

Nykvarns kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset. Här kan du läsa mer om viruset och hur du ska göra om du känner dig orolig.

Läs mer om information om coronaviruset
09 mars 2020

Anslagen till kommunens verksamheter föreslås ligga kvar på samma nivå nästa år. Det framgår av kommundirektörens underlag till kommunens budget de kommande tre åren som nu skickas ut på remiss till nämnderna.

Läs mer
09 mars 2020

Måndagen den 9 mars stängs 9 st parkeringsplatser av i två dagar på grund av trädfällning och gallring av sly. Platserna öppnas upp igen den 11 mars.

Läs mer om tillfällig avstängning av parkeringsplatser
06 mars 2020

Under natten mot måndagen den 9 mars stänger Trafikverket delvis av ett körfält vid Värsta backe på grund av byggnation av gång- och cykelväg längs väg 576. Under vägarbetet regleras trafiken med hjälp av trafikljus. Arbetet beräknas vara klart till 31 maj.

Läs mer om delvis avstängd väg
03 mars 2020

Nykvarns kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset. Här kan du läsa mer om viruset och hur du ska göra om du känner dig orolig.

Läs mer om information om coronaviruset
03 mars 2020

Tillsammans med polis, räddningstjänst och medborgare fortsätter Nykvarns kommun arbetet med att kommunen ska vara en trygg plats.

Läs mer om samarbete i fokus när kommunen jobbar med trygghet
03 mars 2020

Lain kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä mukaisesti Nykvarnin kunta on laatinut ehdotuksen suuntaviivoiksi vastuun suomenkielisestä hallintoalueesta toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. Neuvonpitoaika on 1.3.–20.4.2020.

Läs mer om öppet samråd om riktlinjer för finskt förvaltningsområde
03 mars 2020

Om du representerar nationella minoriteters kulturaktörer kan du söka projektbidrag för att stärka, utveckla och synliggöra nationella minoriteternas kultur och kulturarv. Ansökningstiden är 25 februari till 24 mars.

Läs mer om projektbidraget
02 mars 2020

Det planerade kommunfullmäktigesammanträdet för mars månad är inställt.

Inget fullmäktigemöte i mars
02 mars 2020

Lite ljusare, lite luftigare, lite bredare. Nu är den klar, vår nya hemsida.

Läs mer
02 mars 2020

I enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har Nykvarns kommun tagit fram ett förslag på riktlinjer för genomförande och uppföljning av ansvar inom finskt förvaltningsområde. Samrådstiden är mellan den 1 mars och 20 april 2020.

Läs mer om öppet samråd om riktlinjer för finskt förvaltningsområde
02 mars 2020

På grund av stormskador är den nedre slingan i Oxvretens friluftsområde avstängd.

Läs mer
01 mars 2020

Just nu bygger vi om startsidan här på nykvarn.se. Vi ursäktar om sidan periodvis ser stökig ut. 

Läs mer
27 februari 2020

Nu står det klart vilka utställare som finns på plats på sommarjobbsmässan för unga 15-20 år den 3 mars. Ta chansen och sök sommarjobb.

Läs mer om årets utställare på sommarjobbsmässan
26 februari 2020

Från kommunhus till Lugnet. Vid flytten från kommunhuset i centrum lämnades möbler över till andra verksamheter och till föreningar. För äldreboendet Lugnet blev det ett lyft.

Läs mer om flytt gav Lugnet nya möbler
25 februari 2020

Många har hört av sig till kommunen med information om att man siktat en skabbräv i området runt Fredriksbergsvägen och Hökmossvägen.

Läs mer om skabbräven
24 februari 2020

Delar av pendlarparkeringarna på Norra stationsvägen stängs av under tisdag och onsdag. Avstängningarna beror på att flera träd ska avverkas. Var uppmärksam på informationsskyltarna på parkeringarna.

Läs mer om avspärrade parkeringar
24 februari 2020

Nu är det dags för sportlov. Då ordnas flera aktiviteter för barn och unga i Nykvarn.

Läs mer om hitta din aktivitet på sportlovet
21 februari 2020

På grund av stormskador är den nedre slingan i Oxvretens friluftsområde avstängd.

Läs mer om avstängningen av Oxvretens nedre slinga
19 februari 2020

Lördagen den 22 februari är det återigen dags att fira Sverigefinnarnas dag i Nykvarn. - Den riktiga dagen infaller på måndag men vi vill hålla festen under helgen, säger Sari Kyhälä, projektledare för finskt förvaltningsområde.

Läs mer om sverigefinnarnas dag
19 februari 2020

Den 3 mars är det dags för årets sommarjobbsmässa för ungdomar mellan 15 och 20 år. Välkomna!

Läs mer om sommarjobbsmässan
13 februari 2020

Nu finns Nykvarns kommun på dejtingappen Tinder! – Vi vill bygga relationer, sprida kärlek och Nykvarnsanda till fler, säger Frida Nilsson, kommundirektör.

Läs mer om Nykvarn söker kärlek
12 februari 2020
11 februari 2020

Nu är det dags för sportlov. Då ordnas flera aktiviteter för barn och unga i Nykvarn.

Läs mer om hitta din aktivitet på sportlovet
11 februari 2020

Vårdar du en närstående? Då är du välkommen till vårens anhörigträffar för att möta andra i liknande situation och få nyttiga tips för vardagen.

Läs mer om start för vårens anhörigträffar
10 februari 2020

Idag måndag öppnade kommunkontoret med kommunens servicecenter i sina tillfälliga lokaler i Mörby industriområde på Skälbyvägen 7A. - Flera av medarbetarna har jobbat hela helgen för att allt skulle bli klart. Det är härligt att se hur alla hjälps åt för att få allt på plats, säger Frida Nilsson, kommundirektör.

Läs mer kommunkontoret
10 februari 2020

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun har 2020-01-21 § 20 beslutat att ställa ut rubricerat detaljplaneförslag för granskning.

Läs mer
06 februari 2020

Under till natten till torsdagen brann det i en kommunal byggnad på Maskinförarvägen i Sandtorp. Branden är släckt och området är avspärrat.

Läs mer om branden på Maskinförarvägen
06 februari 2020

Imorgon den 7 februari går flytten av kommunkontoret till tillfälliga lokaler i Mörby industriområde. Från och med den 10 februari finns kommunens kundcenter i de nya lokalerna på Skälbyvägen 7A.

Läs mer om flytten
05 februari 2020

I början av 2019 såg det ut som att kommunen skulle gå nära 31 miljoner minus. Tack vare åtgärdspaket och ökade skatteintäkter har underskottet till viss del hämtats upp och beräknas landa på 12 miljoner.

Läs mer om åtgärdspaket gav lägre underskott
05 februari 2020

Nykvarns kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset. Här kan du läsa mer om viruset och hur du ska göra om du känner dig orolig.

Läs mer om information om coronaviruset
03 februari 2020

Har du fyllt 65 år, tar ut hela din pension, är ensamstående och har en månadsinkomst som är lägre än 16 500 kronor? Då kan du ha rätt till bostadstillägg.

Läs mer - har du rätt till bostadstillägg?
31 januari 2020

Kommunikationsmöjligheterna är bra och ytorna stora. Flera parallella planarbeten pågår för att utveckla Stockholm Syd, området mellan Södertälje och Nykvarn.

Läs mer om Stockholm Syd växer fram
30 januari 2020

Lågt antal personskador och få anmälda våldsbrott och stölder gör Nykvarn till en av Sveriges tryggaste kommuner. Kommunen hamnar på sjätte plats i hela landet.

Läs mer om tryggheten i Nykvarn
29 januari 2020

Vid årsskiftet avslutade Nykvarns turistbyrå appen Upplev Nykvarn.

Läs mer
29 januari 2020

Den 19 december öppnade Mc Donald´s i Nykvarn

Läs mer
28 januari 2020

Imorgon stängs vattnet av för ett antal fastigheter på Svarvarevägen och en fastighet på Lillhagavägen.

Läs mer om vatten stängs av intill Lillhaga
27 januari 2020

Trafikverket har börjat att bygga en gång- och cykelväg längs väg 576 mellan Turinge kyrka och Nykvarns trafikplats.

Läs mer om gång- och cykelväg byggs längs väg 576
27 januari 2020

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun har 2019-09-17 § 136 beslutat att skicka ut detaljplanen för Turinge-Berga 4:8 och 4:10 - 4:63 (Berga Ö) på samråd.

Läs mer
24 januari 2020

Missbruksvård kan se mycket olika ut. På Basta utanför Brokvarn stärks brukarnas egenmakt genom eget ansvar och arbete. Möt två kvinnor bakom det som blivit en förebild i socialt företagande.

Läs mer om förebild i socialt företagande
23 januari 2020

På tisdag morgon ställs byggbodar upp på pendlarparkeringen närmast stationen. Delar av området spärras av från och med måndag.

Läs mer om del av pendlarparkering stängs av
22 januari 2020

En ny utredning ska göras för att eventuellt flytta teknisk och ekonomisk drift till ett eget bolag, utredning om lokalanskaffning och detaljplanen för Nykvarn 10:17 och 10:25 m.fl. ”Gamla IP” går på granskning inom kort. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid gårdagens möte.

Läs mer om kommunstyrelsens beslut
21 januari 2020

Den 7 februari påbörjar flytten av kommunhuset till tillfälliga lokaler i Mörby industriområde. Från och med den 10 februari finns kommunens kundcenter i de nya lokalerna på Skälbyvägen 7A.

Läs mer om flytten
20 januari 2020

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 212 att ställa ut rubricerat detaljplaneförslag för granskning. Granskningsperioden pågår mellan 2020-01-20 och 2020-02-16.

Läs mer om detaljplanen
17 januari 2020

Dricksvatten är en livsviktig resurs. Nu bygger kommunen en vattenmack där spolbilar, entreprenörer och även privatpersoner kan tanka rent vatten.

Läs mer om ny vattenmack ger säkert vatten
17 januari 2020

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 § 210 att skicka ut rubricerat detaljplaneförslag på samråd. Samrådsperioden pågår mellan 2020-01-20 och 2020-02-16.

Läs mer om detaljplanen
16 januari 2020

På grund av en köksrenovering flyttar delar av Gammeltorps förskola till paviljongen på gamla IP. Även Lillhaga förskola öppnar upp en avdelning där till vårterminen.

Läs mer om förskolepaviljongen
13 januari 2020

Furuborgskolans skolrestaurang har chans att vinna pris som Bästa matglädjeskola. Priset delas ut av Arla Guldko för att lyfta de offentliga måltiderna. 

Läs mer om nomineringen
13 januari 2020

Då delägarna i den berörda samfälligheten Nykvarn S:2 inte var utredda under det första samrådet skickas detaljplanen ut på ett kompletterande samråd för att samla in synpunkter från delägarna i samfälligheten. Delägarna i samfälligheten är cirka 140 fastigheter och kommunen har därför endast utrett de delägare som bedöms ha störst andel i samfälligheten. Samtliga delägare är dock sakägare i planprocessen och har möjlighet att lämna sina synpunkter under samrådstiden. Det kompletterande samrådet pågår mellan 2020-01-13 och 2020-02-04. Eventuella synpunkter ställs skriftligen till Samhällsbyggnadsavdelningen och ska vara kontoret tillhanda senast 2020-02-04. Läs mer om detaljplanen och det kompletterande samrådet på denna länk

Läs mer
10 januari 2020

Två framgångsrika kvinnor med både jädrar anamma och  ödmjukhet. Båda bor och jobbar i Nykvarns kommun. Jeanette Andersson, utsedd av White Guide till årets måltidschef 2019, och Kaarina Saviluoto, världsmästare i 3D bågskytte, berättar om framgång och möjligheten att vara nöjd.

Läs mer om framgångarna
09 januari 2020

Cirkus, barnteater, författarbesök och film. Nu är vårens kulturprogram klart.  

Läs mer om vårens kulturprogram är här
08 januari 2020

Vem blir Nykvarns hedersmedborgare för 2019? Lämna ditt förslag senast söndag den 26 januari.

Läs mer om dags att föreslå hedersmedborgare
03 januari 2020

Har du hängt ut en grön soppåse på soptunnan men inte fått en ny rulle? Håll ut. Telge återvinning inväntar en leverans av gröna påsar och inom kort ska de kunna delas ut igen.

Läs mer
02 januari 2020

Från och med årsskiftet höjs avgifterna för barnomsorg i Nykvarn på grund av att statsbidragen ändras.

Läs mer om höjda avgifter för förskola och fritids
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.