Nyhetsarkiv

11 maj 2021

Dubbelt så många barn ville börja på Björkestaskolan i höst än det finns platser för. Det betyder att fler barn än vanligt får börja nästa läsår på en skola de valt i andra eller tredje hand.

Läs mer
11 maj 2021

En invasiv art som hittat till en ny omgivning är ovälkommet eftersom de sprider sig fort och kan till exempel skada ekosystemet, hota biologiska mångfalden och påverka hälsan hos djur och människor.

Läs mer om invasiva främmande arter
10 maj 2021

Nu när vårvärmen kommer på allvar ökar risken för att bin svärmar. Om du ser en svärm finns ett journummer att ringa.

Läs mer
10 maj 2021

Detaljplanen vann laga kraft 2021-05-05.

Läs mer
10 maj 2021

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-27 § 86 att godkänna planförslaget och ställa ut detaljplanen på samråd

Läs mer
07 maj 2021

Om du planerar ett besök på Lugnet under Kristi himmelfärdshelgen måste du boka senast kl. 11.00 på onsdag den 12 maj.

Läs mer
07 maj 2021

Elever i grundskolan kommer under nästa läsår få möjlighet att skapa film och konst som en del i undervisningen genom skapande skola.

Läs mer
07 maj 2021

På grund av nedmontering av byggbodar kommer delar av övre parkeringen vid järnvägstationen (gamla Goggos) att vara avstängd den 11-12 maj.

Läs mer om avstängningen
06 maj 2021

Den 1 maj var det premiär för Turinge Ost & Vins bakficka

Läs mer
05 maj 2021

Sammanträdesdatum: 2021-05-12 Instans: Kommunfullmäktige Plats: Kommunhuset (Mörby) Tid: 18:00 Länk till kungörelse/kallelse Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
05 maj 2021

Energi- och klimatrådgivningen bjuder nu in till kostnadsfria digitala föreläsningar om solpaneler. Anmäl dig och få veta mer om hur det går till att installera solpaneler – från idé till färdig solanläggning.

Läs mer om föreläsning om solpaneler
05 maj 2021

Reviderad tidplan för budgetprocess och detaljplan för Cementen 1 och Cementen 2 mfl går till samråd. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid förra tisdagens möte.

Läs mer om kommunstyrelsens beslut
05 maj 2021

Sammanträdesdatum: 2021-05-03 Instans: Vård- och omsorgsnämnden Datum för tillkännagivande: 2021-05-04 Sista datum för överklagande: 2021-05-25 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
05 maj 2021

Fastighet: Stensättra 3:1 Ärendenummer: BYGG.2021.136 En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-05-18 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller till bygglov@nykvarn.se Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.

Läs mer
05 maj 2021

Sammanträdesdatum: 2021-05-04 Instans: Utbildningsnämnden Datum för tillkännagivande: 2021-05-05 Sista datum för överklagande: 2021-05-26 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
04 maj 2021

Kommunen och fastighetsägaren i centrum har skrivit ett nytt avtal om antalet parkeringar. Därmed förbättras förutsättningarna för att centrumbygget blir klart i tid.

Läs mer
04 maj 2021

Sammanträdesdatum: 2021-04-27 Instans: Kommunstyrelsen Datum för tillkännagivande: 2021-05-04 Sista datum för överklagande: 2021-05-27 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
04 maj 2021

Telefonbokningstjänsten för Region Stockholms vaccinationsmottagningar mot covid-19 utökas med fem ytterligare språk – finska, polska, ryska, spanska och tigrinja.

Läs mer om telefonbokning på finska
04 maj 2021

Ta med picknickkorgen eller skateboarden. Nu i maj är det öppet i Folkets park onsdag-fredag mellan 10 och 15.

Läs mer
04 maj 2021

På grund av att nya fall av covid-19 konstaterats i helgen får treorna på Björkestaskolan fortsätta studera hemma till och med imorgon onsdag.

Läs mer
30 april 2021

Fastighet: Tillbringaren 2 Ärendenummer: BYGG.2021.160 En ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Ansökan avviker från bestämmelserna i detaljplanen genom att byggnaderna placeras på mark som inte får bebyggas. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-05-21 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller till bygglov@nykvarn.se Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.

Läs mer
30 april 2021

Har du frågor kring testamenten, samboavtal, framtidsfullmakter, bodelning eller annat som rör familjejuridik? Nu startar den kostnadsfria rådgivningen igen.

Läs mer
29 april 2021

För att skapa trygghet och öka medvetenheten kring trygghet hos skolungdomar i högstadiet har kommunstyrelsen skapat ett pris för nattvandrare.

Läs mer om pris för nattvandring
29 april 2021

Sammanträdesdatum: 2021-04-22 Instans: Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Datum för tillkännagivande: 2021-04-29 Sista datum för överklagande: 2021-05-21 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
27 april 2021

I samråd med smittskyddsläkaren har kommunens utbildningschef och Björkestaskolans ledning beslutat att tillfälligt införa distansundervisning för årskurs tre vid Björkestaskolan.  

Läs mer om distansundervisning på Björkestaskolan
27 april 2021

Fastighet: Dammen 1, ärendenummer BYGG.2021.66 Fastighet: Lilla Lopptorp 1:1, ärendenummer BYGG.2021.67 Fastighet: Aldal 1:1, ärendenummer BYGG.2021.68 Fastighet: Långsjön 1:2, ärendenummer BYGG.2021.69 Fastighet: Selebo Häradsallmänning S:1, ärendenummer BYGG.2021.70 Fastighet: Trädgårdstorp 1:1, ärendenummer BYGG.2021.72 Fastighet: Selebo Häradsallmänning S:1, ärendenummer BYGG.2021.73 Fastighet: Turinge-Lövdal 5:1, ärendenummer BYGG.2021.79 Fastighet: Ströpsta 3:75, ärendenummer BYGG.2021.83 Fastighet: Selebo Häradsallmänning S:1, ärendenummer BYGG.2021.84 Fastighet: Svartbro 1:1, ärendenummer BYGG.2021.85 Ärendena avser bygglov för nybyggnad av transformatorstationer, beslutsdatum 2021-04-21.  Besluten finns tillgängliga på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn:  bygglov@nykvarn.se eller 08 - 555 010 00.

Läs mer
27 april 2021

Eftersom valborg är traditionellt en riskhelg för ungdomar stärker kommunen och frivilliggrupper upp beredskapen. – Vi vill att kommunen ska vara en lugn och trygg plats för ungdomar. Det är viktigt med vuxna förebilder som finns där för dem vid behov, säger Frida Nilsson, kommundirektör i Nykvarns kommun.

Läs mer om valborgsaktiviteterna
26 april 2021

Inköpsservice erbjuds till de som ingår i en riskgrupp och inte kan handla själva på grund av pandemin. Från och med 4 maj kommer ingen hemkörning ske, utan den som beställer behöver själv hämta upp varorna på Frivilligcentralen på inköpsdagen.

Läs mer om inköpsservice
22 april 2021

På grund av ett vägarbete med uppsättning av nya vägbommar vid grusvägen som går upp till höger efter järnvägsövergången på Mörbyvägen kommer det att vara begränsad framkomlighet på plats. Arbetet startar idag och beräknas blir klart under fredagen den 23 april.

Läs mer om vägarbetet
21 april 2021

Under tisdagseftermiddagen fick Nykvarns kommun celebert digitalt besök i form av Kronprinsessan och Prins Daniel. KSO Gunilla Lindstedt fick under 20 minuter svara på nyfikna frågor från kronprinsessparet som berörde stort och smått i kommunen. Gunilla Lindstedt gjorde intervjun på Taxinge slott för att få en genuin slottslig inramning till samtalet.

Läs mer om besöket
19 april 2021

Torsdagen den 29 april stängs infartsparkeringen vid Järnavägen 2, även kallad Lundparkeringen, (intill Ingo) av för sandupptagning.

Läs mer om sandupptagningen
19 april 2021

Sammanträdesdatum: 2021-04-12 Instans: Vård- och omsorgsnämnden Datum för tillkännagivande: 2021-04-19 Sista datum för överklagande: 2021-05-10 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
19 april 2021

Ärendenummer: KS/2015:94 Datum för kungörelse: 2021-04-16 Datum då detaljplanen vann laga kraft: 2021-04-16 Länk till kungörelsen

Läs mer
16 april 2021

Åsa Fimmerstad har tillbringat större delen av sin uppväxt på Taxinge slott. Det var inne på slottet hon tog sin första cykeltur, lärde sig baka och gjorde läxorna efter skolan. I dag är hon vd för Taxinge Slottscafé, eller kakslottet som det kallas i folkmun.

Läs mer om Åsa Fimmerstad
14 april 2021

Har du tänkt bygga nytt eller bygga om i sommar? Då kan det vara dags att söka bygglov nu.

Läs mer
14 april 2021

Sammanträdesdatum: 2021-04-12 Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för tillkännagivande: 2021-04-14 Sista datum för överklagande: 2021-05-06 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
14 april 2021

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-08 att anta detaljplan för Blandaren 2 och detaljplan för Ströpsta 3:94.

Läs mer
13 april 2021

Sammanträdesdatum: 2021-04-07 Instans: Bygg- och miljönämnden Datum för tillkännagivande: 2021-04-13 Sista datum för överklagande: 2021-05-04 Länk till anslaget

Läs mer
13 april 2021

Sammanträdesdatum: 2021-04-08 Instans: Kommunfullmäktige Datum för tillkännagivande: 2021-04-13 Sista datum för överklagande: 2021-05-04 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
09 april 2021

Orienteringen har gjort Katarina Borg kroppsligt och mentalt stark med en tydlig målmedvetenhet. Den har även gett henne vänner för livet och en gemenskap hon inte skulle vilja vara utan.

Läs mer om Katarina Borg
09 april 2021

Veckorna 15, 16 och 17, alltså 12 april–2 maj, är det eldningsveckor. Då kan du elda torrt trädgårdsavfall, som kvistar och ris. Du kan bara elda i mindre omfattning och när det inte är för blåsigt eller för torrt i markerna. Tänk på att elda försiktigt.

Läs mer om eldningsveckor
08 april 2021

Huset står klart. Nu återstår utrustning och inredningsdetaljer. Sedan samlas kommunens olika förvaltningar i ett enda hus för första gången på flera år.

Läs mer
07 april 2021

Dags för vårstädning av tomt och garage? Varför inte ta tillfället i akt när gatukontoret åter öppnar grindarna två lördagar i april och lämna ditt trädgårdsavfall och farliga avfall lokalt i Nykvarn?

Läs mer om när du kan lämna trädgårdsavfall
07 april 2021

Torsdagen den 6 maj hålls nästa anhörigträff utomhus i Folkets Park. Du som vårdar en närstående har chans att träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter.

Läs mer om anhörigträffar
01 april 2021
31 mars 2021

Bob Wållberg lämnar alla politiska uppdrag. Det meddelar i dag Nykvarnspartiets ordförande.

Läs mer
31 mars 2021

Sammanträdesdatum: 2021-04-08 Instans: Kommunfullmäktige Plats: Yngern, kommunhuset Tid: 18:00 Länk till kungörelse/kallelse Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
30 mars 2021

9,87 gram i snitt per dag och elev. Så lite mat slängde eleverna på Furuborgskolan förra veckan. Därmed tog skolan hem pokalen i årets matsvinnstävling mellan skolorna i Nykvarn

Läs mer
29 mars 2021

Trots kommande helgdagar sköts sophämtning och slamtömning som vanligt.

Läs mer
26 mars 2021

Sebastian Wahlgren är en välkänd förgrundsfigur i Nykvarns föreningsliv. Hans starka engagemang har fått hundratals barn och ungdomar att röra på sig och spendera tid i idrottshallar. Han har även fått Nykvarns innebandyherrar att ta plats i Allsvenskan.

Läs mer om Sebastian Wahlgren
26 mars 2021

På grund av risken för smittspridning är dagverksamheten på Lugnet inställd från och med måndag och två veckor framåt.

Läs mer
25 mars 2021

Sammanträdesdatum: 2021-03-23 Instans: Kommunstyrelsen Datum för tillkännagivande: 2021-03-26 Sista datum för överklagande: 2021-04-17 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
25 mars 2021

För att besöka anhöriga på Lugnet under påsken måste bokning göras senast kl. 11.00 torsdag den 1 april (skärtorsdagen).

Läs mer om besök på Lugnet i påsk
25 mars 2021

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste möte att anta detaljplanen för Blandaren 2 vilket möjliggör byggandet av seniorbostäder för personer över 55 år.

Läs mer om seniorbostäder
25 mars 2021

Ärendenummer: KS/2016:371 Datum för tillkännagivande: 2021-03-25 Sista datum för synpunkter: 2021-04-08 Länk till kungörelsen och granskningshandlingar

Läs mer
24 mars 2021

Årsredovisning, antagande av detaljplan för Blandaren 2 och Ströpsta 3:94 och riktlinjen för motverkan av mutor och jäv. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Läs mer om vad kommunstyrelsen beslutade igår
24 mars 2021

Nu införs rekommendation om testning av alla nära kontakter i en smittspårning, även de som inte har några symtom. Har du träffat en person som efter er kontakt fått konstaterad covid-19 ska alltså även du testa dig.

Läs mer om nya rekommendation för provtagning
23 mars 2021

I början av sandupptagningen prioriteras kommunens centrala delar. Därefter tas övriga områden. Ordningen på dessa områden alterneras så att inget område alltid kommer sist.

Läs mer om sandupptagning
23 mars 2021

Enligt kommunens allmänna ordningsföreskrifter ska hundar hållas kopplade i parker, planteringar och på idrottsanläggningar. – Vi vill påminna om vikten av att hålla hunden kopplad eftersom vi har fått in synpunkter om hundar som springer lösa på Hökmossbadet, säger Claes Eriksson, chef för gata- och parkenheten i Nykvarns kommun.

Läs mer om kopplingstvång
19 mars 2021

Äntligen börjar ljuset komma tillbaka på riktigt och dagarna blir allt längre. Än är det några månader kvar till att naturen står i full blom, men du kan hjälpa våren på traven och rå om dina blommor och växter redan nu.

Läs mer om vårodling
16 mars 2021

Årets sommarjobbmässa för ungdomar är inställd. Istället ska kommunen hjälpa till att förmedla kontakt mellan jobbsökande ungdomar och företag.

Läs mer
15 mars 2021

Nu är det klart att Linda Thunell blir årets hedersmedborgare i Nykvarn 2020. Linda är skolpedagog vid Turinge-Taxinge församling och är ett välkänt ansikte för många i kommunen.

Läs mer om årets hedersmedborgare 2020
15 mars 2021

Ärendenummer: KS/2014:115 Datum för tillkännagivande: 2021-03-15 Sista datum för synpunkter: 2021-04-09 Länk till kungörelsen och granskningshandlingar

Läs mer
12 mars 2021

Kommunen, polisen och Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) enas varje år om att samverka för att öka säkerheten i Nykvarn. Prioriterade områden i år är ungdomsproblematik, trygghet och trafiksituationen i kommunen.

Läs mer om samverkansöverenskommelsen
12 mars 2021

Blåst och det dåligt väglag har gjort att sophämtningen runt Taxinge försenas.

Läs mer
12 mars 2021

Fotografen och dokumentärfilmaren Bengt Jägerskog har fångat en stor del av den utveckling som skett i Nykvarn genom kameralinsen. Om han någon gång i framtiden skulle göra en dokumentär om sin hembygd, vill han börja i det historiska Nykvarn och ta sig hela vägen fram till det han kallar high-tech samhället.

Läs mer om Bengt Jägerskog
11 mars 2021

Färgfärbriken Tikkurila Sverige har en pågående vattenläcka som de felsöker just nu. De har hällt ut ett grönt spårämne i dagvattenbrunnar för att se var läckaget är och det har läckt ut i Turingeån. Spårämnet natriumsalt är helt ofarligt och försvinner av sig själv efter ett tag. Vattenläckan påverkan inga andra fastigheter i kommunen.

Läs mer om grön färg i Turingeån
10 mars 2021

Belysningen runt konstgräsplanen på Furuborg är just nu tänd dygnet om. Felet är anmält.

Läs mer
09 mars 2021

Fastighet: Grytan 5, Åshöjdsvägen Ärendenummer: BYGG.2020.949. Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus i form av altaner. Bygglov har beviljats 2021-02-23.  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.  För frågor i ärendet, kontakta bygglovsenheten i Nykvarn:  bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00. Länk till kungörelse

Läs mer
09 mars 2021

Sammanträdesdatum: 2021-03-08 Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för tillkännagivande: 2021-03-09 Sista datum för överklagande: 2021-03-30 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
09 mars 2021

Sammanträdesdatum: 2021-03-03 Instans: Bygg- och miljönämnden Datum för tillkännagivande: 2021-03-09 Sista datum för överklagande: 2021-03-30 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
08 mars 2021

Sammanträdesdatum: 2021-02-24 Instans: Digitaliseringsutskottet Datum för tillkännagivande: 2021-03-09 Sista datum för överklagande: 2021-03-31 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
08 mars 2021

Sammanträdesdatum: 2021-03-04 Instans: Kommunfullmäktige Datum för tillkännagivande: 2021-03-09 Sista datum för överklagande: 2021-03-30 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
08 mars 2021

Nu börjar byggnationen av ett testlabb för framtidens elektrifierade fordon i Nykvarn, Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL . – Det här är stort. Det är en viktig satsning på fordonsindustrin i hela Östra Mellansverige så att den kan fortsätta att växa och utvecklas, säger Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn.

Läs mer om testbädd för elektrifierade fordon
05 mars 2021

Enligt utbildningskontorets verksamhetsberättelse för 2020 klarar fler elever i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen och fler blir behöriga till yrkesprogram.

Läs mer om skolornas resultat
04 mars 2021

Gunilla Lindstedt föreslås bli ny ordförande för kommunstyrelsen i Nykvarns kommun.

Läs mer om Gunilla Lindstedt
04 mars 2021

Ärendenummer: KS/2014:132 Laga kraft-datum: 2021-03-03 Länk till kungörelsen och laga kraft-handlingar

Läs mer
03 mars 2021

Detaljplanen vann laga kraft 2021-03-03.

Läs mer
02 mars 2021

Kanske ett vårtecken? I dagarna delas årets första Tutan ut till hushåll och företag i Nykvarn.

Läs mer om Tutan 2021 nr 1
02 mars 2021

Samråd inom vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt Datum för tillkännagivande: 2020-11-01 Sista datum för yttrande: 2021-04-30 Länk till kungörelsen

Läs mer
01 mars 2021

Samrådet  vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft som ska omprövas åren 2022-2024 Datum för tillkännagivande: 2021-03-01 Sista datum för överklagande: 2021-04-30 Länk till kungörelsen

Läs mer
26 februari 2021

Krama går bra - i den egna bostaden. Och fortfarande gäller förhandsbokade besök för den som ska hälsa på en anhörig på äldreboendet Lugnet. Alla hyresgäster har nämligen inte skydd mot covid-19.

Läs mer
26 februari 2021

Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du hjälper andra? Vi söker semestervikarier till äldreboende, hemtjänst och andra sektioner inom vård och omsorg.

Läs mer
25 februari 2021

Sammanträdesdatum: 2021-03-04 Instans: Kommunfullmäktige Plats: Yngern, kommunhuset Tid: 18:00 Länk till kungörelse/kallelse Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
25 februari 2021

Sammanträdesdatum : 2021-01-14 Instans: Bygg- och miljönämnden Datum för tillkännagivande: 2021-02-19 Sista datum för överklagande: 2021-03-12 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
25 februari 2021

Sammanträdesdatum : 2021-02-08 Instans: Vård- och omsorgsnämnden Datum för tillkännagivande: 2021-02-15 Sista datum för överklagande: 2021-03-10 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
25 februari 2021

Sammanträdesdatum : 2021-02-08 Instans: Vård- och omsorgsnämndens sociala utskottet Datum för tillkännagivande: 2021-02-15 Sista datum för överklagande: 2021-03-09 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
25 februari 2021

Sammanträdesdatum : 2021-02-04 Instans: Kommunfullmäktige Datum för tillkännagivande: 2021-02-08 Sista datum för överklagande: 2021-03-01 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
25 februari 2021

Sammanträdesdatum : 2021-02-02 Instans: Kultur- och fritidsutskottet Datum för tillkännagivande: 2021-02-04 Sista datum för överklagande: 2021-02-26 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
25 februari 2021

Ärendenummer: TRAFIK.2020.1302. Flyttat fordon Datum för tillkännagivande: 2021-02-19 Länk till kungörelsen

Läs mer
24 februari 2021

Snart dags för sportlov. Tänk på att ta ledigt en extra vecka om du reser utomlands. Eller undersök möjligheten att arbeta eller studera hemifrån. Detta gäller både vuxna och barn födda 2014 eller tidigare.

Läs mer
24 februari 2021

Huomisesta tiistaista lähtien Lugnetin vanhustentalossa otetaan taas vastaan vierailuja kolmen viikon vierailukiellon jälkeen.

Lue lisää vierailuista
24 februari 2021

Tartunnat lisääntyvät jälleen Tukholman alueella. Siksi läänin kaikissa lukiokouluissa ja yläasteen kouluissa annetaan etäopetusta urheiluloman jälkeisellä viikolla.

Lue lisää etäopetuksesta
23 februari 2021

Än en gång ökar smittspridningen i Stockholmsområdet. Därför rekommenderar nu smittskyddsläkaren munskydd i kollektivtrafiken, oavsett tid på dygnet.

Läs mer
23 februari 2021

Smittspridningen ökar igen i Stockholmsområdet. Därför införs distansundervisning på alla gymnasie- och högstadieskolor i länet veckan efter sportlovet.

Läs mer
22 februari 2021

Imorgon tisdag öppnar Lugnets äldreboende igen efter tre veckors besöksförbud.

Läs mer
18 februari 2021

På grund av en läcka på huvudledningen är vattnet på Granebovägen just nu avstängt.

Läs mer
18 februari 2021

På grund av höga vattenflöden är delar Fredriksbergsvägen, i skogspartier, översvämmade.

Läs mer
17 februari 2021

Trygghetskapande åtgärder i Nykvarn och policy för fastigheter och lokaler antogs. Även lokalförsörjningsprocess med medföljande ansvarsfördelning och rollbeskrivning fastställdes. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Läs mer om kommunstyrelsens beslut
17 februari 2021

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste möte att Furuborghallen och Turingeskolans idrottshall blir de nya trygghetspunkterna i Nykvarn.

Läs mer om trygghetspunkter i Nykvarn
17 februari 2021

Bommersvik konferens vann 3e pris i kategorin bästa konferensanläggning i Scandinavian Service and Quality Award 2020.

Läs mer
16 februari 2021

Nu är det dags att kicka igång år 2021 för dig som företagare i Nykvarns kommun! Årets första digitala, företagarfrukost går av stapeln den 17 februari kl.08-09 via Microsoft Teams.

Läs mer
16 februari 2021

Åsa Helenefors och Patrik Johansson som driver gym och CrossFit i Nykvarn har utsetts till Årets företagare.

Läs mer
16 februari 2021

I takt med att fler företag etableras i Mörby industriområde ökar också trafiken. Därför har nu säkerheten stärkts vid järnvägsövergången på Mörbyvägen.

Läs mer
15 februari 2021

Förseningar i leveranserna gör att tillgången till vaccin mot covid-19 i Stockholmsregionen just nu är mindre än beräknat.

Läs mer
10 februari 2021

Det är strömavbrott i Brokvarnsområdet. Felsökning pågår.

Läs mer
09 februari 2021

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-04 § 11 att anta detaljplanen.

Läs mer
08 februari 2021

Förra veckan kom nytt besked från regeringen om inomhusträning för barn. Det betyder att barn och unga födda 2002 eller senare träna inomhus.

Läs mer
08 februari 2021

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-01 § 166 att godkänna planförslaget och skicka ut detaljplanen på samråd.

Läs mer
05 februari 2021

På måndag, den 8 februari, inleds grävarbete i korsningen Rapsvägen-Kornvägen. Arbetet kan påverka den som tar sig fram till fots.

Läs mer
04 februari 2021

Nykvarns vattentorn är en av tre finalister i tävlingen Årets bygge. - Det är jätteroligt. Vattentornet är den största krisberedskapsinvesteringen någonsin i Nykvarn, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg, NP.

Läs mer
03 februari 2021

Nu är isbanorna på Björkestaplan,Turingeskolan, Gammeltorps lekplats, Åsby isbana på Valsarevägen och Lillhagaskolan öppna för skridskoåkning.

Läs mer om skridskoåkning
01 februari 2021

Verkar det trångt i butiken? Saknas det handsprit på restaurangen? Beroende på var du ser eventuella problem med smittskyddet ska du anmäla till olika myndigheter.

Läs mer
28 januari 2021

Har du fyllt 65 år, tar ut hela din pension och har mindre än 16 500 kronor per månad i inkomst? Då kanske du har rätt till bostadstillägg.

Läs mer
27 januari 2021

Vattentrycket är lågt på vissa håll i tätorten, framför allt på Nibblevägen. Nybo söker just nu efter felet.

Läs mer
25 januari 2021

Strategi för bredband, detaljplan för Sundsör 2:1 (Sundsviks ängar) och verksamhetsplan för kommunstyrelsen med detaljbudget 2021. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Läs mer
22 januari 2021

Från och med måndag den 25 januari återgår Lillhaga till ordinarie undervisning i skolan utifrån regionens rekommendation om att högstadieundervisning inte är optimal för distansundervisning.

Läs mer om Lillhagaskolans återgång till ordinarie undervisning
21 januari 2021

Från blått till rosa, rött, grönt och åter blått. Igår kväll invigdes Nykvarns vattentorn med ljusspel kring tornet som livesändes i olika kanaler.

Läs mer
20 januari 2021

I Nykvarns kommun får motorn gå på tomgång i högst en minut. Du får alltså inte ha motorn igång för att till exempel värma upp fordonet.

Läs mer om tomgångskörning
18 januari 2021

Från och med idag måndagen den 18 januari öppnas utomhusanläggningar upp igen för organiserad utomhusträning i mindre grupper. Förberedande arbete för spolning av is påbörjas också den här veckan.

Läs mer om utomhusträning
18 januari 2021

Stora mängder nederbörd i kombination med kyla har gett höga vattennivåer i Turingeån. Isbildning gör att det tar längre tid än vanligt för vattnet att sjunka undan.

Läs mer
15 januari 2021

Idag fredagen den 15 januari beslutade smittskyddsläkaren om att utomhusträning för barn och vuxna bör komma igång igen. Från och med imorgon den 16 januari kan föreningar bedriva organiserad utomhusträning i skog och mark under förutsättning att det kan ske enligt Folkhälsomyndighetens råd.

Läs mer om utomhusträning
15 januari 2021

Vem blir Nykvarns hedersmedborgare för 2020? Lämna ditt förslag senast söndag den 14 februari.

Läs mer om nominering av hedersmedborgare
14 januari 2021

Imorgon, den 15 januari, flyttar Nykvarns överförmyndarverksamhet över till Södertälje kommun. Genom flytten stärker kommunen resurserna gentemot medborgarna.

Läs mer
08 januari 2021

Måndagen den 11 januari startar Telge Nät utbyggnaden av det befintliga fjärrvärmenätet för att värma nya kommunhuset med klimatsmart fjärrvärme. Arbetet utförs under dagtid mellan kl. 06.30-16.30. Utbyggnaden beräknas vara klar den 19 februari.

Läs mer
08 januari 2021

När högstadieeleverna på måndag börjar skolan efter juluppehållet blir det med en kombination av distansundervisning och vanlig undervisning på Lillhagaskolan. Detta för att minska risken för smittspridning.

Läs mer
07 januari 2021

Måndagen den 11 januari stängs ett körfält av på Järnvägen vid Bergtorp för VA-arbete. Arbetet beräknas vara klart den 22 januari.

Läs mer
05 januari 2021

Från och med torsdag bör du använda munskydd om du reser med kollektivtrafiken under rusningstrafik.

Läs mer
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.