Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Nyhetsarkiv

22 oktober 2021

Lust att testa akrobatik, jonglering och andra cirkustricks? Du har chansen på höstlovet. Det finns platser kvar till cirkuslägret.

Läs mer om höstlovsaktiviteter i Nykvarn
22 oktober 2021

Du som är företagare - vill du öka chanserna att knyta kontakter med andra verksamheter i Nykvarn? Då är kommunens företagsfrukostar ett bra tillfälle.

Läs mer
21 oktober 2021

Sammanträdesdatum: 2021-10-20 Instans: Utbildningsnämnden Datum för tillkännagivande: 2021-10-21 Sista datum för överklagande: 2021-11-12 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
20 oktober 2021

Delårsrapport och mål- och budgetramar för 2022 ekonomisk flerårsplan 2023-2024. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Läs mer om kommunstyrelsens beslut
20 oktober 2021

På lördagen den 23 oktober mellan kl 10-13 kan du lämna ditt trädgårdsavfall och farliga avfall hos gatukontoret i Nykvarn.

Läs mer om trädgårdsavfall
19 oktober 2021

På Kafé Änglagott har du som konstnär möjlighet att ställa ut dina verk helt utan kostnad. Du kan ställa ut allt som går att hänga på väggarna, till exempel tavlor, fotografier och textilier.

Läs mer om konst på Änglagott
18 oktober 2021

Många på landsbygden i Nykvarn har anmält intresse för att ansluta fiber till sin bostad. Om du funderar på att ansluta din fastighet är det hög tid att göra en anmälan.

Läs mer
13 oktober 2021

I Nykvarn erbjuds barn mellan 12 och 15 år vaccinering i skolan under vecka 45, 46, 49 och 50. Eleverna vaccineras i första hand på sin egen skola.

Läs mer om vaccineringen
13 oktober 2021

På höstlovet anordnar kultur och fritid och biblioteket flera aktiviteter för barn och unga. Bland annat är förra årets cirkusläger är tillbaka och biblioteket arrangerar höstlovsboken för att uppmuntra till läsning.

Läs mer om höstlovsaktiviteter
12 oktober 2021

Just nu gör Slättö markförberedande åtgärder i väntan på bygglov. Boulebanan kommer tillbaka inom kort på ett av de nya aktivitetstorgen i centrum.

Läs mer
12 oktober 2021

Nu är det hög tid att rensa bort gamla kemikalier i garaget. Från och med den 1 oktober är det förbjudet att använda flera vanliga ogräsmedel i trädgårdar, skolgårdar, lekplatser och parker.

Läs mer
11 oktober 2021

I somras blev Lillhaga nya förskola klar och 180 förskolelever kunde flytta in i sina nya lokaler. Förra veckan hölls den officiella invigningen för berörda parter.

Läs mer om invigningen av Lillhaga förskola
08 oktober 2021

Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun beslutade 2021-09-30 § 118 att anta detaljplanen för Berga Ö.

Läs mer
08 oktober 2021

Ärendenummer: KS/2016:371 Datum för tillkännagivande: 2021-10-08 Sista datum för överklagande: 2021-10-29 Länk till underrättelse om antagande

Läs mer
08 oktober 2021

Sammanträdesdatum: 2021-10-04 Instans: Kommunstyrelsens arbtesutskott Datum för tillkännagivande: 2021-10-08 Sista datum för överklagande: 2021-10-29 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
08 oktober 2021

Sammanträdesdatum: 2021-10-04 Instans: NKK Datum för tillkännagivande: 2021-10-08 Sista datum för överklagande: 2021-10-29 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
08 oktober 2021

Sammanträdesdatum: 2021-09-30 Instans: Kommunfullmäktige Datum för tillkännagivande: 2021-10-08 Sista datum för överklagande: 2021-10-29 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
07 oktober 2021

Igår kväll upptäckte vi en vattenläcka på Lillhagavägen 8. Inför grävning behöver vi stänga av delar av vägen nu. Vi återkommer med mer information under dagen.

Läs mer om vattenläckan
06 oktober 2021

Tisdagen den 12 oktober kl.18 bjuder Nykvarns kommun och företaget Open Infra in till ett digitalt informationsmöte om fiberutbyggnad i Nykvarns landsbygd. Open Infra berättar om utbyggnadsplanerna och det finns även möjlighet att ställa frågor under mötet.

Läs mer om fiberutbyggnad på landsbygden
06 oktober 2021

Sammanträdesdatum: 2021-09-29 Instans: Bygg- och miljönämnden Datum för tillkännagivande: 2021-10-06 Sista datum för överklagande: 2021-10-27 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
05 oktober 2021

Just nu gör biblioteket en enkätundersökning för ta reda på hur besökarna upplever biblioteket och vilken typ av service som kan utvecklas. Enkäten är öppen från den 4 oktober till den 23 oktober.

Läs mer om biblioteksenkäten
04 oktober 2021

Sammanträdesdatum: 2021-09-27 Instans: Vård- och omsorgsnämnden Datum för tillkännagivande: 2021-10-04 Sista datum för överklagande: 2021-10-26 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
01 oktober 2021

Sammanträdesdatum: 2021-09-28 Instans: Utbildningsnämnden Datum för tillkännagivande: 2021-10-01 Sista datum för överklagande: 2021-10-25 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
01 oktober 2021

Sammanträdesdatum: 2021-09-22 Instans: Kommunstyrelsens Digitaliseringsutskott Datum för tillkännagivande: 2021-10-01 Sista datum för överklagande: 2021-10-25 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
01 oktober 2021

Särskild satsning på förskolan och prioritering av utemiljöer, digitala tjänster och fortsatt utveckling av Stockholm Syd Mörby. I dag presenterar kommunens politiska majoritet sitt förslag till budget för nästa år.

Läs mer
30 september 2021

Efter att ha varit stängt i några månader under pandemin öppnar nu Fritidsfabriken upp igen. Till en början kommer 12 besökare åt gången släppas in.

Läs mer
30 september 2021

Har du en idé som du vill att beslutsfattarna i kommunen ska diskutera? Då kan du lämna ett e-förslag här på kommunens hemsida.

Läs mer
29 september 2021

I dag, den 29 september, släpps coronarestriktionerna för dig som är vaccinerad. Framöver kan livet efterhand återgå till det normala.

Läs mer
28 september 2021

Titta ordentligt i brevådan den här veckan! Nu delas Tutan ut till alla hushåll och företag i Nykvarn.

Läs mer
27 september 2021

Efter att ha varit stängt under corona har tidningshörnan öppnat upp igen. Från och med den 27 september är hörnan öppen från kl. 10.00 på vardagar.

Läs mer om tidningshörnan
27 september 2021

Nu är det dags för den årliga Krisberedskapsveckan. Kampanjen som pågår 27 september – 3 oktober ska stärka människors motståndskraft inför kriser. Vi uppmärksammar kampanjen genom att lyfta vikten om hemberedskap.

Läs mer om krisberedskapsveckan
24 september 2021

I Svenskt näringslivs årliga ranking av företagsklimat tappar Nykvarn placeringar. - Vår satsning på upphandlingar har gett positiva resultat även om det finns utvecklingspotential på andra områden, säger David Schubert, näringslivschef i Nykvarns kommun.

Läs mer om rankingen
23 september 2021

Har du tid, plats, kärlek och engagemang? Då behöver vi dig som vill bli familjehem till ett yngre syskonpar.

Läs mer om att bli familjehem
23 september 2021

Sammanträdesdatum: 2021-09-30 Instans: Kommunfullmäktige Plats: Kommunhuset, lokal Yngern Tid: 18:00 Länk till kungörelse/kallelse Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
22 september 2021

En mejladress blev fel i det brev om fiberutbyggnad som förra veckan skickades ut till ett antal fastighetsägare på landsbygden.

Läs mer
21 september 2021

Under två lördagar, 9 och 23 oktober, mellan kl 10-13, kan du lämna ditt trädgårdsavfall och farliga avfall hos gatukontoret i Nykvarn.

Läs mer om trädgårdsavfall
21 september 2021
20 september 2021

I lördags gick hela Sverige ut för att plocka skräp. – Här i Nykvarn var det möjligt att hämta ut påsar i biblioteket och slänga skräp i en extra container på Norra stationsvägen. Engagemanget verkar ha ökat. Det var till exempel mer skräp i containern i år än förra året, säger Johan Dahlberg, avfallschef i Nykvarns kommun.

Läs mer om skräpplockardagen
17 september 2021

Kulttuuri.se järjestää seitsemännenkerran kirjoituskilpailun, jonka tarkoitus on kannustaa nuoria ruotsinsuomalaisia käyttämään suomea.

Läs mer
16 september 2021

Fastighet: Hökmossen 1:4 Ärendenummer: BYGG.2021.285 Fastighet: Mansvik 1:1  Ärendenummer: BYGG.2021.286 Fastighet: Stora Bysta 3:1  Ärendenummer: BYGG.2021.287 Fastighet:Ströpsta 10:1  Ärendenummer: BYGG.2021.288 Fastighet: Ströpsta 3:467  Ärendenummer: BYGG.2021.289 Fastighet: Ströpsta 3:97  Ärendenummer: BYGG.2021.290 Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstationer har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendena innan nämnden fattar beslut. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-10-08 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller till bygglov@nykvarn.se Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.

Läs mer
16 september 2021

På föräldrastödsutbildningen ABC får du som förälder vara en del av en grupp som utbyter tankar och erfarenheter kring föräldraskapet. Träffarna beräknas starta i oktober.

Läs mer om föräldrastödsutbildningen ABC
15 september 2021

På grund av tekniska problem är månadens fakturor för vatten, avlopp och avfall försenade.

Läs mer
15 september 2021

Arbetsordning för samråd för finskt förvaltningsområde och beslut om antagande av detaljplan för Berga Ö. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Läs mer om vad kommunstyrelsen beslutat
14 september 2021

Den 18 september är det Håll Sverige rent-dagen. Ta en påse eller säck, gå ut och plocka skräpet du ser och lägg det i den extra containern som vi ställer upp på återvinningsstationen vid Norra Stationsvägen.

Läs mer om Håll Sverige rent
14 september 2021

I höstens kulturprogram erbjuds allt från författarbesök, lunchmusik till dansföreställning.

Läs mer om höstens kulturprogram
13 september 2021

Under veckorna 39, 40 och 41 är det tillåtet att elda torrt vedartat trädgårdsavfall, som kvistar och ris, i liten omfattning

Läs mer
10 september 2021

Nu är det knappt en vecka kvar för nominering av bästa nattvandrare. Den 15 september är sista dagen för att föreslå vilken högstadieklass som ska vinna pengar till klasskassan.  

Läs mer
09 september 2021

Måndag den 13 september inleds ett större asfaltsarbete på Mejselvägen. Trafiken regleras med flaggvakter.

Läs mer
08 september 2021

Går du i gymnasiet i Strängnäs får du första utbetalningen av resebidraget i slutet av september istället för i början på månaden.

Läs mer om resebidrag
07 september 2021

Sammanträdesdatum: 2021-09-02 Instans: Bygg- och miljönämnden Datum för tillkännagivande: 2021-09-07 Sista datum för överklagande: 2021-09-28 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
02 september 2021

Fastighet: Ströpsta 3:32 Ärendenummer: BYGG.2021.266 En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Då platsen ligger utanför detaljplanerat område ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-09-21 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller till bygglov@nykvarn.se Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.

Läs mer
02 september 2021

Fastighet: Kaffebryggaren 3 Ärendenummer: BYGG.2020.1128 En ansökan om bygglov för nybyggnad av två stycken flerbostadshus har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Då en av byggnaderna avviker mot detaljplanens tillåtna nockhöjd ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-09-21 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller till bygglov@nykvarn.se Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.

Läs mer
01 september 2021

Från och med den 6 september inför lokalbokningen telefontider. Bokningen nås på telefonnummer 08-555 010 50 måndagar 15.00 – 17.30 och onsdag och fredag 10.00 - 12.00.

Läs mer om lokalbokningen
31 augusti 2021

Vi har fått rapport om en vattenläcka vid Gammeltorpsvägen 6.

Läs mer
31 augusti 2021

Snart drar vi igång med höstens anhörigträffar. Du som vårdar en närstående har chans att träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter.

Läs mer om anhörigträffarna 2021
27 augusti 2021

Måndag den 30 augusti startar schaktarbeten på Centrumvägen (strax innan rondellen)

Läs mer
27 augusti 2021

Hur är det att leva och bo i Nykvarns kommun? Det kan du berätta om ifall du är utvald att medverka i årets medborgarundersökning.  

Läs mer
25 augusti 2021

Under vecka 35 startar ett asfaltsarbete på Orrspelsvägen. Detta kan innebära begränsad framkomlighet under vissa perioder.

Läs mer om asfaltsarbetet på Orrspelsvägen
24 augusti 2021

Från Furuborgskolan och tillfälliga lokaler till ett eget nytt hus. Nu fylls nya Lillhaga förskola av barn och personal.

Läs mer
20 augusti 2021

Känner du eller din familj behov av stöd kring till exempel konflikter, gränssättning eller andra livssvårigheter? Familjebehandlingsteamet erbjuder ett till tre rådgivande samtal vid behov.

Läs mer om rådgivande samtal
19 augusti 2021

Det har visat sig att de terminskort som delats ut till elever för läsåret 21/22 inte fungerar. Nya kort är beställda och tills de nya kommer i början på nästa vecka ska berörda elever få information om hur de ska göra under tiden.

Läs mer om terminskort
18 augusti 2021

Har du rabarber, bär eller frukt som du inte hinner ta hand om? Kommunens kök tar gärna emot.

Läs mer om att kommunens kök tar emot överbliven frukt
17 augusti 2021

Från den 1 november kommer boende i Södertälje sortera sitt matavfall i en papperspåse i stället för en plastpåse. Även Nykvarns kommun är med i miljösatsningen men genomförandet sker senare. Bytet är ett viktigt steg i både globalt och kommunalt miljöarbete. Nu behöver alla hjälpas åt.

Läs mer om papperspåsar till avfall
16 augusti 2021

Vilken klass är bäst på nattvandring? Fram till den 15 september kan du påverka vilken högstadieklass som ska vinna pengar till klasskassan.  

Läs mer
16 augusti 2021

Flera hushåll i centrala Nykvarn har påverkats av en vattenläcka.

Läs mer
12 augusti 2021

På onsdag nästa vecka öppnas dörrarna till kommunens skolor för höstterminen. All undervisning sker på plats i skolornas lokaler men fortfarande gäller det att undvika smittspridning.

Läs mer
11 augusti 2021

På grund av tekniska fel fungerar inte tjänsten Hitta din sophämtningsdag på hemsidan just nu. Vi jobbar på att få igång tjänsten så snart som möjligt igen.

Läs mer om hitta din sophämtningsdag
10 augusti 2021

Den här veckan, vecka 32, kan det bli begränsad framkomlighet för genomfartstrafik på Skogsvägen på grund av belysningsarbete.

Läs mer om begränsad framkomlighet
10 augusti 2021

Skolstarten kan vara rolig och spännande. Men för många barn och ungdomar innebär den oro och ångest. Till dig som känner så finns det stöd att få.

Läs mer
06 augusti 2021

Eldningsförbudet i Stockholms län upphör från och med lördagen den 7 augusti kl. 14.00.

Läs mer om upphävt eldningsförbud
06 augusti 2021

Med start vecka 32 anlägger kommunen ett nytt övergångsställe och en ny infart till Furuborghallen vid Furuborgskolan. I samband med detta försvinner 8 parkeringsplatser från området.

Läs mer om vägarbetet
04 augusti 2021

Under natten mellan den 11- 12 augusti fräser NCC vägsträckan på Södertäljevägen mellan Långdalsvägen och väg 509. Samma sträcka asfalteras natten mellan den 16-17 augusti.

Läs mer
03 augusti 2021

Under augusti gör Länsstyrelsen en kartläggning av 80 insjöar i Stockholms län för att fastställa sjöarnas ekologiska status. Turingen, Långsjön, Malmsjön, Måsnaren och Vällingen är de utvalda sjöarna i Nykvarn.

Läs mer om mätning av insjöar
30 juli 2021

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 08:00 den 30 juli 2021 och tillsvidare. I och med det upphävs det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud.

Läs mer om eldnignsförbudet
28 juli 2021

Årets hedersmedborgare Linda Thunell är eldsjälen som byter oljefilter samtidigt som hon engagerar ungdomar i livsfrågor. Med Motorer och Käk har den före detta värdetransportören skapat en gemenskap för ungdomar som spridit sig långt utanför kommunens gränser.

Läs mer om Linda Thunell
26 juli 2021

Den 13-14 augusti får vi besök av cirkuskompaniet Naked ape från Hölö. Under två timmar kan ni se och prova på cirkus, testa på annorlunda spännande femkamp och testa balansen i balansparken.

Läs mer om cirkusen i folkets park
23 juli 2021

Länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsterna i Stockholms län har beslutat att införa skärpt eldningsförbud från och med fredag den 23 juli kl. 08.00.

Läs mer om elningsförbudet i Stockholms län
21 juli 2021

Upphävandet av byggnadsplan 01-TAX-241 inom Näsby 4:3 vann laga kraft 2021-07-21.

Läs mer
20 juli 2021

Miljöavdelningen har fått en första varning på att det finns en risk för höga halter av Cyanobakterier, det vill säga algblomning, vid Taxingebadet. Det betyder i detta skede att det inte är fara för människors hälsa att bada, men att du bör vara observant.

Läs mer om risken för algblomning vid Taxingebadet
19 juli 2021

Ute på Sverigeresa? Eller bara dags att testa annan badplats på hemmaplan? På havs- och vattenmyndighetens hemsida hittar du uppdaterad information om badplatser i hela Sverige.

Läs mer om hav-&vattenmyndigheten
15 juli 2021

I höst kan invånarna på landsbygden i Nykvarn anmäla intresse för att installera fiber till sina fastigheter. Nykvarns kommun har tecknat avtal med fiberleverantören Open Infra.

Läs mer om samarbetet
14 juli 2021

På grund av den höga värmen och torkan har länsstyrelsen infört eldningsförbud från och med imorgon.

Läs mer
13 juli 2021

Bilen packad, blomvakt på plats och full koll på vägarbeten? Om du semestrar med bil i sommar kan det vara smart att planera en rutt utan vägarbeten och köer.

Läs mer
12 juli 2021

På grund av semesterledigheter kan svarstiden vara längre än vanligt på bygglovsavdelningen i juli.

Läs mer
12 juli 2021

I närmare 70 år har idén om en egen hembygdsdräkt diskuterats i Turinge. Nu har den blivit verklighet. Maud Häger Norberg hoppas att dräkten är på väg tillbaka och att kunskapen inte försvinner. – Man är alltid rätt klädd när man tar på sig en folkdräkt eller hembygdsdräkt, säger hon.

Läs mer om hembygdsdräkten
09 juli 2021

Fastighet: Näsby 3:6 Ärendenummer: BYGG.2021.65 En ansökan om bygglov för tillbyggnad av Taxinge slott har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Då fastigheten ligger utanför ett område med detaljplan ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-08-05 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller till bygglov@nykvarn.se Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.

Läs mer
08 juli 2021

Under sommaren är det många som vill bada på kommunens badplatser. För att det ska vara så trivsamt som möjligt för alla finns det några regler att följa.

Läs mer om regler på badplatserna
07 juli 2021

Mellan 16:e juli-15:e september sker ett vägarbete på Mejselvägen 8‐12

Läs mer om vägarbetet vid Mejselvägen
07 juli 2021

Gillar du att vara ute i naturen? Och är du nyfiken på orientering? Då kan Naturpasset vara värt att testa.

Läs mer om Naturpasset
06 juli 2021

Sammanträdesdatum: 2021-07-01 Instans: Bygg- och miljönämnden Datum för tillkännagivande: 2021-07-07 Sista datum för överklagande: 2021-07-28 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
06 juli 2021

Efter vintern och vårens kritiska läge i coronapandemin upphör kommunens service med inköp av mat och mediciner till riskgrupper och äldre från och med vecka 28.

Läs mer om inköpsservice
05 juli 2021

Vid soliga och varma sommardagar är det många som vill svalka sig på badplatserna i kommunen. Men tänk på hur du parkerar bilen. Felparkerade bilar kan blockera räddningstjänsten vid en utryckning.

Läs mer om parkering vid badstränder
05 juli 2021

Vattenläckan på Lillhagavägen är nu lagad och alla fastigheter har fått tillbaka sitt vatten. Boende som har varit utan vatten behöver spola i kranen tills dess att vattnet är klart.

Läs mer om vattenläckan på Bärvägen
03 juli 2021

Vattenarbeten pågår på ledningarna i Sandtorp. Vattnet kan därför vara missfärgat i hushåll nära förskolan. Spola extra så försvinner missfärgningen. Undvik också att tvätta ljusa textilier om vattnet är brunt.  

Läs mer om astalteringen
02 juli 2021

Sommaren är här och många som vill snickra på sin altan. Men hur är det med bygglov, behövs det? Ja, det beror bland annat på hur hög altanen ska bli.

Läs mer
01 juli 2021

I maj 2021 beslutade riksdagen om att införa en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Lagen gäller från och med 1 juli 2021 och innebär bland annat förändringar i anmälningsplikten för vissa yrkesmässiga hygieniska verksamheter.

Läs mer
01 juli 2021

Under senare år har afrikansk svinpest drabbat tamgrisar och vildsvin i allt fler länder i Europa. Lämna inte matrester i naturen efter en picknick eller på en rastplats, vildsvin kan bli smittade och i sin tur föra smittan vidare till tamgrisar.

Läs mer om afrikansk svinest
01 juli 2021

Eftersom smittspridningen fortsätter att minska bedömer Folkhälsomyndigheten att vissa restriktioner kan tas bort nu. Från och med idag den 1 juli försvinner bland annat råden till idrotts- och kulturföreningar och regleringen av öppettider för serveringsställen.

Läs mer om lättnaderna
30 juni 2021

Den 1-2 juli kopplar vi in serviser till fastigheterna på Granebovägen. Vattnet behöver stängas av mellan kl. 9-16 på torsdag och 9-13 på fredagen.

Läs mer om serviserna
30 juni 2021

Måndagen den 5 juli ska Slättö asfaltera potthålen och vägen in mot den grusade parkeringen bakom ICA. Vägen kommer att vara avstängd ett par timmar under arbetets gång.

Läs mer om astalteringen
30 juni 2021

Utifrån de nya smittskyddsrekommendationerna som börjar gälla från och med den 1 juli öppnar biblioteket upp tidningshörnan och ökar antalet besökare från 15 till 25.

Läs mer om biblioteket
29 juni 2021

Det senaste resultatet från provtagningen av vattnet vid Hökmossens badplats visar att vattnet är tjänligt.

Läs mer
29 juni 2021

Vattenläckan åtgärdas onsdagen den 3 juni mellan kl. 09.30-17.00. Gatan stängs helt av under arbetet. Under tiden är det tillåtet att köra bil på gång- och cykelvägen som förbinder mot Skolhagsvägen.

Läs mer
28 juni 2021

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17 § 89 att anta upphävandet av byggnadsplan inom Näsby 4:3.

Läs mer
24 juni 2021

Senaste proverna på badvattnet vid Hökmossbadet visar att vattnet var otjänligt. Miljöavdelningen avråder därför från bad.

Läs mer
23 juni 2021

Snart är det midsommar och förbokningen av besök på Lugnet måste göras senast imorgon, torsdag.

Läs mer
22 juni 2021

Lokalbokning för att hyra lokaler i Nykvarn har sommaruppehåll från och med den 12 juli till den 30 juli (veckorna 28-30). Vill du ha en lokal under sommaruppehållet behöver du boka det senast den 9 juli.

Läs mer om sommaruppehållet
21 juni 2021

Vecka 26 (28 juni till den 2 juli) utförs ett underhållsarbete av den grusade parkeringsytan i centrum.

Läs mer om underhållsarbetet
21 juni 2021

Känner du eller din familj behov av stöd kring till exempel konflikter, gränssättning eller andra livssvårigheter? Familjebehandlingsteamet erbjuder ett till tre rådgivande samtal vid behov.

Läs mer om rådgivande samtal
18 juni 2021

I tidningen Fokus senaste rankning av boendekvaliteten i landets kommuner klättrar Nykvarn 20 placeringar och ligger nu på plats 33 av Sveriges 290 kommuner.

Läs mer
17 juni 2021

Från och med fredag 18 juni är det begränsad framkomlighet på Maskinförarevägen (mellan Eldarevägen och Bärvägen) på grund av arbete med asfaltering på sträckan.

Läs mer om asfaltering på Maskinförarevägen
17 juni 2021

Världsstjärnan Richard Marx var inbokad sommaren 2021 att göra tre exklusiva spelningar i Sverige. Spelningen skjuts upp till nästa år. Han gästar Taxinge slott den 3 september 2022.

Läs mer
17 juni 2021

Sommar och sol. Då flyttar Fritidsfabriken ut på gatan och öppnar mini-café för sina besökare.

Läs mer
17 juni 2021

På grund av värmen och väderprognosen för de kommande dagarna avråder räddningstjänsten från eldning.

Läs mer
16 juni 2021

Nu lanserar Nykvarns kommun kampanjen #ingakonstigheter – en utomhusutställning där naturen är konsten. Tio natursköna platser har ramats in, efter förslag från medborgarna. Målet med utställningen är att rikta uppmärksamheten mot kommunens fantastiska naturområden och inspirera och motivera fler människor att bege sig ut i naturen.

Läs mer
15 juni 2021

Vi svenskar älskar att campa och intresset ser bara ut att öka. Förra året slog branschen återigen ett övernattningsrekord med totalt 16 747 364  gästnätter, en ökning med cirka 4 procent jämfört med 2018 enligt svensk camping.

Läs mer
15 juni 2021

Hos Far from standard Alpacka i Nykvarn kan du umgås med alpackor på flera olika sätt. Boka en alpackapromenad på slingriga skogsstigar eller prova på yoga i hagen.

Läs mer
15 juni 2021

Övernatta i trädtält, bo i safaritält, åk flotte eller paddla kanot. På nystartade Myssjö gård kan du njuta av stillheten och uppleva härliga naturupplevelser.

Läs mer
11 juni 2021

Goda nyheter för alla badare! Måndag 14 juni öppnar serveringen vid Hökmossbadet.

Läs mer om serveringen vid Hökmossen
10 juni 2021

Sammanträdesdatum: 2021-06-17 Instans: Kommunfullmäktige Plats: Kommunhuset Tid: 18:00 Länk till kungörelse/kallelse Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
10 juni 2021

Vattennivån i Yngern för närvarande är hög på grund av riklig nederbörd, men vi släpper ut vatten så snabbt som det är möjligt utan att vattenföringen medför problem nedströms i Turingeån.

Läs mer om vattennivån
09 juni 2021

Nykvarns framgångar hos White Guide fortsätter även i år. Idag blev det klart att kommunen har fem nomineringar igen, årets måltidschef, seniorkock, seniormåltid, årets hållbara skolmatskommun och årets skolrestaurang.

Läs mer om nomineringarna
08 juni 2021

Den här veckan ordnas de sista detaljerna i och utanför nya kommunhuset i centrum. På måndag öppnar vi dörrarna till ett nytt hus där administrativ personal från alla kontor är samlad.

Läs mer
08 juni 2021

Fastighet: Nykvarn 10:17, Nykvarn 10:27 Ärendenummer: BYGG.2021.95 Beslutsdatum: 2021-06-02 Ärendet avser tidsbegränsat bygglov för uppförande av visningsbod, t.o.m. 2024-06-30.  Beslutet finns tillgängligt på Nyvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn:  bygglov@nykvarn.se eller 08 - 555 010 00.

Läs mer
04 juni 2021

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms av träd och växter. Som fastighetsägare kan du hjälpa till att rädda liv.

Läs mer
04 juni 2021

Många är vaccinerade men Lugnet behåller systemet med förbokade besök en tid till. Bokningarna görs nu på ett nytt nummer.

Läs mer
04 juni 2021

Sammanträdesdatum: 2021-06-03 Instans: Bygg- och miljönämnden Datum för tillkännagivande: 2021-06-04 Sista datum för överklagande: 2021-06-25 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
04 juni 2021

Yli puolet niistä Nykvarnin asukkaista, joille kysymys esitettiin, oli sitä mieltä, että kunnan koronapandemiaan liittyvät toimenpiteet ovat olleet hyviä. Tämä käy ilmi Tilastollisen keskustoimisto SCB:n tilastosta.

Lue lisää korona-arvosanoista
04 juni 2021

Turingeskolanissa suomen oppitunnilla on täysi vauhti päällä. Lapset oppivat kielioppia ja perehtyvät suomalaisiin perinteisiin sekä seurustelevat keskenään vahvistaakseen suomalaista identiteettiään.

Lue lisää äidinkielenopetuksesta
04 juni 2021

Imorse stängdes vattnet av på Granebovägen under en kort stund på grund av en akut vattenläcka. Vattnet är nu på igen och kommer att vara så hela helgen. På måndag kommer den tillfälliga lagningen göras permanent.

Läs mer om vattenläckan på Granebovägen
03 juni 2021

På grund av flytten till det nya kommunhuset skickas vissa fakturor från kommunen ut senare än vanligt i juni.

Läs mer
03 juni 2021

Principer för fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar, styrdokument för försäljning och köp av fastigheter och godkännande av upptagande av lån för genomförande av projekt Kvarteret Karaffen. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Läs mer om vad kommunstyrelsen beslutat
01 juni 2021

På Turingeskolan är det full fart under finskalektionen. Barnen lär sig grammatik, bekantar sig med finska traditioner och umgås med varandra för att stärka den finska identiteten.

Läs mer om modersmålsundervisningen
31 maj 2021

I dag är den internationella tobaksfria dagen - en bra dag för att sluta röka.

Läs mer
31 maj 2021

Nykvarns kommun stoppar inköp av kyckling från Kronfågel. Detta på grund av de missförhållanden som avslöjats vid ett av företagets slakterier.

Läs mer
28 maj 2021

Över hälften av ett antal tillfrågade Nykvarnsbor anser att kommunens åtgärder under coronapandemin varit bra. Det visar statistik från SCB.

Läs mer
26 maj 2021

Lillhagaskolans engagerade arbete kring hållbar och klimatsmart mat har tagit skolan till final tävlingen Arla Guldko i kategorin Bästa Matglädjeskola.

Läs mer
26 maj 2021

Snart är sommaren här, och vad passar då inte bättre med lite läsning och ny turistbroschyr?

Läs mer om nya Tutan och turistbroschyren
26 maj 2021

På Nykvarns kommun arbetar vi för att alla invånare ska ha en bekymmersfri bredbandsuppkoppling. Vi är därför intresserade av hur du som invånare upplever att ditt bredband fungerar.

Läs mer om undersökningen av bredband
24 maj 2021

Alcrofältet är ett populärt område för olika aktiviteter. Hundar får också vistas här - om de är kopplade.

Läs mer om att koppla hunden på Alcrofältet
21 maj 2021

Schaktarbeten för förläggning av kabel vid gång- och cykelvägen på Järnavägen, vid Sleipners väg. Arbetet påbörjas 24 maj och beräknas vara klart i slutet av juni.

Läs mer om schaktarbetet
20 maj 2021

Kommunstyrelsens ordförande har gett i uppdrag åt kommundirektör att ta fram underlag för ett nytt styrdokument avseende köp och försäljning av fastigheter.

Läs mer om det nya styrdokumetet
18 maj 2021

Fastigheter: Nykvarn 10:17, Nykvarn 10:25 och Nykvarn 10:27 Ärendenummer: BYGG.2021.47 Beslutsdatum: 2021-05-06, § 50 Bygglov har beviljats för nybyggnad av sju flerbostadshus, åtta radhus, garage och tillhörande komplementbyggnader.  Beslutet finns tillgängligt hos Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

Läs mer
14 maj 2021

Per Salberg är vald till ny ordförande i utbildningsnämnden.

Läs mer om Per Salberg
12 maj 2021

Fastighet: Nykvarn 10:17 och Nykvarn 10:27 Ärendenummer: BYGG.2021.95 En ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av skyltar t om 2024-06-30 har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Förslaget avviker från gällande detaljplanen genom att skyltarna placeras på parkmark. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-05-31 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller till bygglov@nykvarn.se Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.

Läs mer
12 maj 2021

Hyresgäster sökes just nu till fyra färgglada fågelholkar längs infarten till Nykvarn. Det har en av förskoleklasserna på Björkestaskolan bidragit till.

Läs mer
12 maj 2021

Sammanträdesdatum: 2021-05-06 Instans: Bygg- och miljönämnden Datum för tillkännagivande: 2021-05-12 Sista datum för överklagande: 2021-06-02 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
11 maj 2021

Dubbelt så många barn ville börja på Björkestaskolan i höst än det finns platser för. Det betyder att fler barn än vanligt får börja nästa läsår på en skola de valt i andra eller tredje hand.

Läs mer
11 maj 2021

En invasiv art som hittat till en ny omgivning är ovälkommet eftersom de sprider sig fort och kan till exempel skada ekosystemet, hota biologiska mångfalden och påverka hälsan hos djur och människor.

Läs mer om invasiva främmande arter
10 maj 2021

Nu när vårvärmen kommer på allvar ökar risken för att bin svärmar. Om du ser en svärm finns ett journummer att ringa.

Läs mer
10 maj 2021

Detaljplanen vann laga kraft 2021-05-05.

Läs mer
10 maj 2021

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-27 § 86 att godkänna planförslaget och ställa ut detaljplanen på samråd

Läs mer
07 maj 2021

Elever i grundskolan kommer under nästa läsår få möjlighet att skapa film och konst som en del i undervisningen genom skapande skola.

Läs mer
07 maj 2021

På grund av nedmontering av byggbodar kommer delar av övre parkeringen vid järnvägstationen (gamla Goggos) att vara avstängd den 11-12 maj.

Läs mer om avstängningen
06 maj 2021

Den 1 maj var det premiär för Turinge Ost & Vins bakficka

Läs mer
05 maj 2021

Sammanträdesdatum: 2021-05-12 Instans: Kommunfullmäktige Plats: Kommunhuset (Mörby) Tid: 18:00 Länk till kungörelse/kallelse Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
05 maj 2021

Energi- och klimatrådgivningen bjuder nu in till kostnadsfria digitala föreläsningar om solpaneler. Anmäl dig och få veta mer om hur det går till att installera solpaneler – från idé till färdig solanläggning.

Läs mer om föreläsning om solpaneler
05 maj 2021

Reviderad tidplan för budgetprocess och detaljplan för Cementen 1 och Cementen 2 mfl går till samråd. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid förra tisdagens möte.

Läs mer om kommunstyrelsens beslut
05 maj 2021

Fastighet: Stensättra 3:1 Ärendenummer: BYGG.2021.136 En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-05-18 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller till bygglov@nykvarn.se Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.

Läs mer
04 maj 2021

Kommunen och fastighetsägaren i centrum har skrivit ett nytt avtal om antalet parkeringar. Därmed förbättras förutsättningarna för att centrumbygget blir klart i tid.

Läs mer
04 maj 2021

Telefonbokningstjänsten för Region Stockholms vaccinationsmottagningar mot covid-19 utökas med fem ytterligare språk – finska, polska, ryska, spanska och tigrinja.

Läs mer om telefonbokning på finska
04 maj 2021

Ta med picknickkorgen eller skateboarden. Nu i maj är det öppet i Folkets park måndag-tisdag 10-17 och onsdag-fredag 10-15.

Läs mer
04 maj 2021

På grund av att nya fall av covid-19 konstaterats i helgen får treorna på Björkestaskolan fortsätta studera hemma till och med imorgon onsdag.

Läs mer
30 april 2021

Fastighet: Tillbringaren 2 Ärendenummer: BYGG.2021.160 En ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Ansökan avviker från bestämmelserna i detaljplanen genom att byggnaderna placeras på mark som inte får bebyggas. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2021-05-21 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller till bygglov@nykvarn.se Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.

Läs mer
30 april 2021

Har du frågor kring testamenten, samboavtal, framtidsfullmakter, bodelning eller annat som rör familjejuridik? Nu startar den kostnadsfria rådgivningen igen.

Läs mer
29 april 2021

För att skapa trygghet och öka medvetenheten kring trygghet hos skolungdomar i högstadiet har kommunstyrelsen skapat ett pris för nattvandrare.

Läs mer om pris för nattvandring
27 april 2021

I samråd med smittskyddsläkaren har kommunens utbildningschef och Björkestaskolans ledning beslutat att tillfälligt införa distansundervisning för årskurs tre vid Björkestaskolan.  

Läs mer om distansundervisning på Björkestaskolan
27 april 2021

Fastighet: Dammen 1, ärendenummer BYGG.2021.66 Fastighet: Lilla Lopptorp 1:1, ärendenummer BYGG.2021.67 Fastighet: Aldal 1:1, ärendenummer BYGG.2021.68 Fastighet: Långsjön 1:2, ärendenummer BYGG.2021.69 Fastighet: Selebo Häradsallmänning S:1, ärendenummer BYGG.2021.70 Fastighet: Trädgårdstorp 1:1, ärendenummer BYGG.2021.72 Fastighet: Selebo Häradsallmänning S:1, ärendenummer BYGG.2021.73 Fastighet: Turinge-Lövdal 5:1, ärendenummer BYGG.2021.79 Fastighet: Ströpsta 3:75, ärendenummer BYGG.2021.83 Fastighet: Selebo Häradsallmänning S:1, ärendenummer BYGG.2021.84 Fastighet: Svartbro 1:1, ärendenummer BYGG.2021.85 Ärendena avser bygglov för nybyggnad av transformatorstationer, beslutsdatum 2021-04-21.  Besluten finns tillgängliga på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn:  bygglov@nykvarn.se eller 08 - 555 010 00.

Läs mer
27 april 2021

Eftersom valborg är traditionellt en riskhelg för ungdomar stärker kommunen och frivilliggrupper upp beredskapen. – Vi vill att kommunen ska vara en lugn och trygg plats för ungdomar. Det är viktigt med vuxna förebilder som finns där för dem vid behov, säger Frida Nilsson, kommundirektör i Nykvarns kommun.

Läs mer om valborgsaktiviteterna
22 april 2021

På grund av ett vägarbete med uppsättning av nya vägbommar vid grusvägen som går upp till höger efter järnvägsövergången på Mörbyvägen kommer det att vara begränsad framkomlighet på plats. Arbetet startar idag och beräknas blir klart under fredagen den 23 april.

Läs mer om vägarbetet
21 april 2021

Under tisdagseftermiddagen fick Nykvarns kommun celebert digitalt besök i form av Kronprinsessan och Prins Daniel. KSO Gunilla Lindstedt fick under 20 minuter svara på nyfikna frågor från kronprinsessparet som berörde stort och smått i kommunen. Gunilla Lindstedt gjorde intervjun på Taxinge slott för att få en genuin slottslig inramning till samtalet.

Läs mer om besöket
19 april 2021

Torsdagen den 29 april stängs infartsparkeringen vid Järnavägen 2, även kallad Lundparkeringen, (intill Ingo) av för sandupptagning.

Läs mer om sandupptagningen
19 april 2021

Ärendenummer: KS/2015:94 Datum för kungörelse: 2021-04-16 Datum då detaljplanen vann laga kraft: 2021-04-16 Länk till kungörelsen

Läs mer
16 april 2021

Åsa Fimmerstad har tillbringat större delen av sin uppväxt på Taxinge slott. Det var inne på slottet hon tog sin första cykeltur, lärde sig baka och gjorde läxorna efter skolan. I dag är hon vd för Taxinge Slottscafé, eller kakslottet som det kallas i folkmun.

Läs mer om Åsa Fimmerstad
14 april 2021

Sammanträdesdatum: 2021-04-12 Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för tillkännagivande: 2021-04-14 Sista datum för överklagande: 2021-05-06 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
13 april 2021

Sammanträdesdatum: 2021-04-07 Instans: Bygg- och miljönämnden Datum för tillkännagivande: 2021-04-13 Sista datum för överklagande: 2021-05-04 Länk till anslaget

Läs mer
13 april 2021

Sammanträdesdatum: 2021-04-08 Instans: Kommunfullmäktige Datum för tillkännagivande: 2021-04-13 Sista datum för överklagande: 2021-05-04 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
09 april 2021

Orienteringen har gjort Katarina Borg kroppsligt och mentalt stark med en tydlig målmedvetenhet. Den har även gett henne vänner för livet och en gemenskap hon inte skulle vilja vara utan.

Läs mer om Katarina Borg
08 april 2021

Huset står klart. Nu återstår utrustning och inredningsdetaljer. Sedan samlas kommunens olika förvaltningar i ett enda hus för första gången på flera år.

Läs mer
07 april 2021

Torsdagen den 6 maj hålls nästa anhörigträff utomhus i Folkets Park. Du som vårdar en närstående har chans att träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter.

Läs mer om anhörigträffar
31 mars 2021

Bob Wållberg lämnar alla politiska uppdrag. Det meddelar i dag Nykvarnspartiets ordförande.

Läs mer
31 mars 2021

Sammanträdesdatum: 2021-04-08 Instans: Kommunfullmäktige Plats: Yngern, kommunhuset Tid: 18:00 Länk till kungörelse/kallelse Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
30 mars 2021

9,87 gram i snitt per dag och elev. Så lite mat slängde eleverna på Furuborgskolan förra veckan. Därmed tog skolan hem pokalen i årets matsvinnstävling mellan skolorna i Nykvarn

Läs mer
26 mars 2021

Sebastian Wahlgren är en välkänd förgrundsfigur i Nykvarns föreningsliv. Hans starka engagemang har fått hundratals barn och ungdomar att röra på sig och spendera tid i idrottshallar. Han har även fått Nykvarns innebandyherrar att ta plats i Allsvenskan.

Läs mer om Sebastian Wahlgren
26 mars 2021

På grund av risken för smittspridning är dagverksamheten på Lugnet inställd från och med måndag och två veckor framåt.

Läs mer
25 mars 2021

Sammanträdesdatum: 2021-03-23 Instans: Kommunstyrelsen Datum för tillkännagivande: 2021-03-26 Sista datum för överklagande: 2021-04-17 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
25 mars 2021

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste möte att anta detaljplanen för Blandaren 2 vilket möjliggör byggandet av seniorbostäder för personer över 55 år.

Läs mer om seniorbostäder
25 mars 2021

Ärendenummer: KS/2016:371 Datum för tillkännagivande: 2021-03-25 Sista datum för synpunkter: 2021-04-08 Länk till kungörelsen och granskningshandlingar

Läs mer
24 mars 2021

Årsredovisning, antagande av detaljplan för Blandaren 2 och Ströpsta 3:94 och riktlinjen för motverkan av mutor och jäv. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Läs mer om vad kommunstyrelsen beslutade igår
24 mars 2021

Nu införs rekommendation om testning av alla nära kontakter i en smittspårning, även de som inte har några symtom. Har du träffat en person som efter er kontakt fått konstaterad covid-19 ska alltså även du testa dig.

Läs mer om nya rekommendation för provtagning
23 mars 2021

Enligt kommunens allmänna ordningsföreskrifter ska hundar hållas kopplade i parker, planteringar och på idrottsanläggningar. – Vi vill påminna om vikten av att hålla hunden kopplad eftersom vi har fått in synpunkter om hundar som springer lösa på Hökmossbadet, säger Claes Eriksson, chef för gata- och parkenheten i Nykvarns kommun.

Läs mer om kopplingstvång
19 mars 2021

Äntligen börjar ljuset komma tillbaka på riktigt och dagarna blir allt längre. Än är det några månader kvar till att naturen står i full blom, men du kan hjälpa våren på traven och rå om dina blommor och växter redan nu.

Läs mer om vårodling
16 mars 2021

Årets sommarjobbmässa för ungdomar är inställd. Istället ska kommunen hjälpa till att förmedla kontakt mellan jobbsökande ungdomar och företag.

Läs mer
15 mars 2021

Nu är det klart att Linda Thunell blir årets hedersmedborgare i Nykvarn 2020. Linda är skolpedagog vid Turinge-Taxinge församling och är ett välkänt ansikte för många i kommunen.

Läs mer om årets hedersmedborgare 2020
15 mars 2021

Ärendenummer: KS/2014:115 Datum för tillkännagivande: 2021-03-15 Sista datum för synpunkter: 2021-04-09 Länk till kungörelsen och granskningshandlingar

Läs mer
12 mars 2021

Kommunen, polisen och Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) enas varje år om att samverka för att öka säkerheten i Nykvarn. Prioriterade områden i år är ungdomsproblematik, trygghet och trafiksituationen i kommunen.

Läs mer om samverkansöverenskommelsen
12 mars 2021

Fotografen och dokumentärfilmaren Bengt Jägerskog har fångat en stor del av den utveckling som skett i Nykvarn genom kameralinsen. Om han någon gång i framtiden skulle göra en dokumentär om sin hembygd, vill han börja i det historiska Nykvarn och ta sig hela vägen fram till det han kallar high-tech samhället.

Läs mer om Bengt Jägerskog
11 mars 2021

Färgfärbriken Tikkurila Sverige har en pågående vattenläcka som de felsöker just nu. De har hällt ut ett grönt spårämne i dagvattenbrunnar för att se var läckaget är och det har läckt ut i Turingeån. Spårämnet natriumsalt är helt ofarligt och försvinner av sig själv efter ett tag. Vattenläckan påverkan inga andra fastigheter i kommunen.

Läs mer om grön färg i Turingeån
10 mars 2021

Belysningen runt konstgräsplanen på Furuborg är just nu tänd dygnet om. Felet är anmält.

Läs mer
09 mars 2021

Fastighet: Grytan 5, Åshöjdsvägen Ärendenummer: BYGG.2020.949. Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus i form av altaner. Bygglov har beviljats 2021-02-23.  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.  För frågor i ärendet, kontakta bygglovsenheten i Nykvarn:  bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00. Länk till kungörelse

Läs mer
09 mars 2021

Sammanträdesdatum: 2021-03-08 Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för tillkännagivande: 2021-03-09 Sista datum för överklagande: 2021-03-30 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
09 mars 2021

Sammanträdesdatum: 2021-03-03 Instans: Bygg- och miljönämnden Datum för tillkännagivande: 2021-03-09 Sista datum för överklagande: 2021-03-30 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
08 mars 2021

Sammanträdesdatum: 2021-02-24 Instans: Digitaliseringsutskottet Datum för tillkännagivande: 2021-03-09 Sista datum för överklagande: 2021-03-31 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
08 mars 2021

Sammanträdesdatum: 2021-03-04 Instans: Kommunfullmäktige Datum för tillkännagivande: 2021-03-09 Sista datum för överklagande: 2021-03-30 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
08 mars 2021

Nu börjar byggnationen av ett testlabb för framtidens elektrifierade fordon i Nykvarn, Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL . – Det här är stort. Det är en viktig satsning på fordonsindustrin i hela Östra Mellansverige så att den kan fortsätta att växa och utvecklas, säger Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn.

Läs mer om testbädd för elektrifierade fordon
05 mars 2021

Enligt utbildningskontorets verksamhetsberättelse för 2020 klarar fler elever i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen och fler blir behöriga till yrkesprogram.

Läs mer om skolornas resultat
04 mars 2021

Gunilla Lindstedt föreslås bli ny ordförande för kommunstyrelsen i Nykvarns kommun.

Läs mer om Gunilla Lindstedt
04 mars 2021

Ärendenummer: KS/2014:132 Laga kraft-datum: 2021-03-03 Länk till kungörelsen och laga kraft-handlingar

Läs mer
03 mars 2021

Detaljplanen vann laga kraft 2021-03-03.

Läs mer
02 mars 2021

Kanske ett vårtecken? I dagarna delas årets första Tutan ut till hushåll och företag i Nykvarn.

Läs mer om Tutan 2021 nr 1
02 mars 2021

Samråd inom vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt Datum för tillkännagivande: 2020-11-01 Sista datum för yttrande: 2021-04-30 Länk till kungörelsen

Läs mer
01 mars 2021

Samrådet  vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft som ska omprövas åren 2022-2024 Datum för tillkännagivande: 2021-03-01 Sista datum för överklagande: 2021-04-30 Länk till kungörelsen

Läs mer
26 februari 2021

Krama går bra - i den egna bostaden. Och fortfarande gäller förhandsbokade besök för den som ska hälsa på en anhörig på äldreboendet Lugnet. Alla hyresgäster har nämligen inte skydd mot covid-19.

Läs mer
25 februari 2021

Sammanträdesdatum: 2021-03-04 Instans: Kommunfullmäktige Plats: Yngern, kommunhuset Tid: 18:00 Länk till kungörelse/kallelse Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
25 februari 2021

Sammanträdesdatum : 2021-01-14 Instans: Bygg- och miljönämnden Datum för tillkännagivande: 2021-02-19 Sista datum för överklagande: 2021-03-12 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
25 februari 2021

Sammanträdesdatum : 2021-02-08 Instans: Vård- och omsorgsnämnden Datum för tillkännagivande: 2021-02-15 Sista datum för överklagande: 2021-03-10 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
25 februari 2021

Sammanträdesdatum : 2021-02-08 Instans: Vård- och omsorgsnämndens sociala utskottet Datum för tillkännagivande: 2021-02-15 Sista datum för överklagande: 2021-03-09 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
25 februari 2021

Sammanträdesdatum : 2021-02-04 Instans: Kommunfullmäktige Datum för tillkännagivande: 2021-02-08 Sista datum för överklagande: 2021-03-01 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
25 februari 2021

Sammanträdesdatum : 2021-02-02 Instans: Kultur- och fritidsutskottet Datum för tillkännagivande: 2021-02-04 Sista datum för överklagande: 2021-02-26 Länk till anslaget Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Läs mer
25 februari 2021

Ärendenummer: TRAFIK.2020.1302. Flyttat fordon Datum för tillkännagivande: 2021-02-19 Länk till kungörelsen

Läs mer
24 februari 2021

Snart dags för sportlov. Tänk på att ta ledigt en extra vecka om du reser utomlands. Eller undersök möjligheten att arbeta eller studera hemifrån. Detta gäller både vuxna och barn födda 2014 eller tidigare.

Läs mer
24 februari 2021

Huomisesta tiistaista lähtien Lugnetin vanhustentalossa otetaan taas vastaan vierailuja kolmen viikon vierailukiellon jälkeen.

Lue lisää vierailuista
24 februari 2021

Tartunnat lisääntyvät jälleen Tukholman alueella. Siksi läänin kaikissa lukiokouluissa ja yläasteen kouluissa annetaan etäopetusta urheiluloman jälkeisellä viikolla.

Lue lisää etäopetuksesta
23 februari 2021

Än en gång ökar smittspridningen i Stockholmsområdet. Därför rekommenderar nu smittskyddsläkaren munskydd i kollektivtrafiken, oavsett tid på dygnet.

Läs mer
22 februari 2021

Imorgon tisdag öppnar Lugnets äldreboende igen efter tre veckors besöksförbud.

Läs mer
18 februari 2021

På grund av en läcka på huvudledningen är vattnet på Granebovägen just nu avstängt.

Läs mer
17 februari 2021

Trygghetskapande åtgärder i Nykvarn och policy för fastigheter och lokaler antogs. Även lokalförsörjningsprocess med medföljande ansvarsfördelning och rollbeskrivning fastställdes. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid tisdagens möte.

Läs mer om kommunstyrelsens beslut
17 februari 2021

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste möte att Furuborghallen och Turingeskolans idrottshall blir de nya trygghetspunkterna i Nykvarn.

Läs mer om trygghetspunkter i Nykvarn
17 februari 2021

Bommersvik konferens vann 3e pris i kategorin bästa konferensanläggning i Scandinavian Service and Quality Award 2020.

Läs mer
16 februari 2021

Nu är det dags att kicka igång år 2021 för dig som företagare i Nykvarns kommun! Årets första digitala, företagarfrukost går av stapeln den 17 februari kl.08-09 via Microsoft Teams.

Läs mer
16 februari 2021

Åsa Helenefors och Patrik Johansson som driver gym och CrossFit i Nykvarn har utsetts till Årets företagare.

Läs mer
16 februari 2021

I takt med att fler företag etableras i Mörby industriområde ökar också trafiken. Därför har nu säkerheten stärkts vid järnvägsövergången på Mörbyvägen.

Läs mer
15 februari 2021

Förseningar i leveranserna gör att tillgången till vaccin mot covid-19 i Stockholmsregionen just nu är mindre än beräknat.

Läs mer
10 februari 2021

Det är strömavbrott i Brokvarnsområdet. Felsökning pågår.

Läs mer
08 februari 2021

Förra veckan kom nytt besked från regeringen om inomhusträning för barn. Det betyder att barn och unga födda 2002 eller senare träna inomhus.

Läs mer
05 februari 2021

På måndag, den 8 februari, inleds grävarbete i korsningen Rapsvägen-Kornvägen. Arbetet kan påverka den som tar sig fram till fots.

Läs mer
04 februari 2021

Nykvarns vattentorn är en av tre finalister i tävlingen Årets bygge. - Det är jätteroligt. Vattentornet är den största krisberedskapsinvesteringen någonsin i Nykvarn, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg, NP.

Läs mer
03 februari 2021

Nu är isbanorna på Björkestaplan,Turingeskolan, Gammeltorps lekplats, Åsby isbana på Valsarevägen och Lillhagaskolan öppna för skridskoåkning.

Läs mer om skridskoåkning
28 januari 2021

Har du fyllt 65 år, tar ut hela din pension och har mindre än 16 500 kronor per månad i inkomst? Då kanske du har rätt till bostadstillägg.

Läs mer
27 januari 2021

Vattentrycket är lågt på vissa håll i tätorten, framför allt på Nibblevägen. Nybo söker just nu efter felet.

Läs mer
21 januari 2021

Från blått till rosa, rött, grönt och åter blått. Igår kväll invigdes Nykvarns vattentorn med ljusspel kring tornet som livesändes i olika kanaler.

Läs mer
20 januari 2021

I Nykvarns kommun får motorn gå på tomgång i högst en minut. Du får alltså inte ha motorn igång för att till exempel värma upp fordonet.

Läs mer om tomgångskörning
18 januari 2021

Från och med idag måndagen den 18 januari öppnas utomhusanläggningar upp igen för organiserad utomhusträning i mindre grupper. Förberedande arbete för spolning av is påbörjas också den här veckan.

Läs mer om utomhusträning
18 januari 2021

Stora mängder nederbörd i kombination med kyla har gett höga vattennivåer i Turingeån. Isbildning gör att det tar längre tid än vanligt för vattnet att sjunka undan.

Läs mer
15 januari 2021

Idag fredagen den 15 januari beslutade smittskyddsläkaren om att utomhusträning för barn och vuxna bör komma igång igen. Från och med imorgon den 16 januari kan föreningar bedriva organiserad utomhusträning i skog och mark under förutsättning att det kan ske enligt Folkhälsomyndighetens råd.

Läs mer om utomhusträning
15 januari 2021

Vem blir Nykvarns hedersmedborgare för 2020? Lämna ditt förslag senast söndag den 14 februari.

Läs mer om nominering av hedersmedborgare
14 januari 2021

Imorgon, den 15 januari, flyttar Nykvarns överförmyndarverksamhet över till Södertälje kommun. Genom flytten stärker kommunen resurserna gentemot medborgarna.

Läs mer
08 januari 2021

Måndagen den 11 januari startar Telge Nät utbyggnaden av det befintliga fjärrvärmenätet för att värma nya kommunhuset med klimatsmart fjärrvärme. Arbetet utförs under dagtid mellan kl. 06.30-16.30. Utbyggnaden beräknas vara klar den 19 februari.

Läs mer
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.