Nykvarns toppbilder
Nykvarns kommuns startsida

Bommersvik kursgård

Bild på Bommersvik kurs och konferensanläggning
På en udde i sjön Yngern , södra delen av Turinge socken, ligger gården Bommersvik. Det är en mellanstor gård med skog och åkrar. På gårdens åkrar odlades under senare delen av 1800-talet mycket potatis . År 1914 köptes egendomen av överste Gerdt Lundeberg, som lät uppföra en ny huvudbyggnad och sätta övriga hus i stånd.

Huvudbyggnaden i sitt nuvarande skick är ett bra exempel på en solid villabyggnad för en överstefamilj. Huset har nationalromantiska drag med valmat säteritak, höga fönster och en markerad stenportal som inramar en bastant ekdörr. Ovanpå denna finns en mindre balkong med en dörr i en enklare omfattning. Byggnaden har stilhistoriska drag som påminner om arkitekten Ragnar Östbergs verk.

I april 1937 inköptes Bommersvik av Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund som där inrättade en kursgård. Den 11 september samma år invigdes anläggningen med namnet Stiftelsen Förbundsskolan Bommersvik. För de ändrings- och ombyggnadsarbeten som måste genomföras innan skolan kunde börja sin verksamhet tog ledningen kontakt med KF-arkitekten Seth Torné. Under åren har en rad nya byggnader uppförts för att kunna ge den ökande verksamheten möjligheter att fungera på ett effektivt sätt.

Rekommendationer


Miljön kring huvudbyggnaden är intressant varför varsamhet vid förändringar bör iakttas.
Dela
Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn. Besöksadress: Centrumvägen 26, tfn: 08 - 555 010 00, fax: 08 - 555 014 99 . E-post: kommun@nykvarn.se