Nyhet 04 februari 2019 17:39

Prioriteringar vid snöröjning

Snöröjningen efter helgens snöfall fortsätter under veckan. Så här prioriterar Nykvarnsbostäder - som sköter snöröjningen på uppdrag av Nykvarns kommun - arbetet.

Vid stora snöfall har AB Nykvarnsbostäder (Nybo) högsta prioritet på att öppna vägar så att viktiga samhällsfunktioner kan ta sig fram. Även gång- och cykelvägar och bussgator har hög prioritet för framkomligheten men vid större snöfall anpassas prioriteringarna och alla ytor körs samtidigt, även bostadsgator.

Gång- och cykelvägar och bussgator röjs normalt sett efter ett snödjup på 3-4 cm och bostadsgator vid ett snödjup på 7 cm. Busshållplatser, övergångsställen och handikappsparkeringar prioriteras efter samma kriterier som gång- och cykelnätet. Beredskapspersonalen gör en bedömning om när snöröjningen kallas ut för att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt eftersom förarna måste vila och återhämta sig mellan körningarna.

Under pågående snöröjning försöker vi så långt det är möjligt undvika att lägga snö framför garageinfarter men det är ändå oundvikligt att en del snö hamnar där. Under pågående stor snöröjning finns det ingen möjlighet att rensa varje infart från snö.

Under natten mot söndagen kallades snöröjarna ut kl. 01.45 för att öppna vägar så att viktiga samhällsfunktioner kunde ta sig fram. Idag görs efterputsning och utlastning av siktskymmande högar i gatukorsningar. Parallellt fortsätter arbetet med skottning av övergångsställen och busshållplatser. Därefter lastas snövallar bort på smalare gator för att bredda körytorna.

Som fastighetsägare ansvarar du för att gångbanan utanför ditt hus är halkfri och säker. Snöröj gångbanan så snart som möjligt och sanda för att förebygga halka. Om snö eller is fallit ner på gångbaneutrymme från din fastighet ska du som fastighetsägare skyndsamt forsla bort snön/isen. Snö och is från privat tomt får inte skottas ut på gångbana eller gata utan ska förvaras på den egna tomten.

Läs mer om snöröjningöppnas i nytt fönster i kommunen och om ditt ansvar som fastighetsägareöppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 04 februari 2019 18:26

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.