Tätare och enklare tågtrafik i sikte

Redan från december i år påbörjas en utbyggnad av tågtrafiken i Mälardalen. För Nykvarns del innebär det bland annat att turtätheten ökar och att alla tåg kommer att stanna i Nykvarn.

Det är de sex Mälardalslänen Sörmland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland som gemensamt har fattat beslut om en satsning på den regionala tågtrafiken.

Bland annat utökas trafiken på Svealandsbanan mellan Eskilstuna och Stockholm och mellan Katrineholm och Stockholm. Länens gemensamma trafikbolag Mälab har tecknat ett fyraårigt avtal med SJ om trafikeringen.

Utökningen sker i flera steg, i takt med att SJ:s tågflotta byggs ut och med de infrastruktursatsningar som färdigställs, till exempel Citybanan och dubbelspårsutbyggnaden mellan Strängnäs och Härad.

Dessutom införs ett nytt pendlarkort som kan användas på både regionaltåg och anslutningstrafik över länsgränserna från hösten 2017. På sikt ska man alltså kunna resa i kollektivtrafiken i alla dessa län med ett färdbevis och ett gemensamt biljettsystem.

Nykvarns kommunstyrelseordförande Bob Wållberg (NP) gläds år beskedet.

- Det innebär att vi tar ett stort steg på väg mot uppfyllandet av ett av kommunens fokusområden, om just kollektivtrafik, säger han. Vårt mål är att det fullt utbyggt ska gå halvtimmestrafik med tåg och kvartstrafik med buss till SL-taxa. Det här beslutet gör att vi närmar oss det målet, till stor nytta inte minst för våra pendlare.

Mer information:


Mer information om den gemensamma satsningen finns på Mälabs webbplatslänk till annan webbplats där du även hittar preliminära tidtabeller samt pristabeller för nya pendlarbiljetter.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn