Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08-555 014 70 (direkt)
08-555 010 00 (växel)
Akuta ärenden på jourtid: Krisstödet Posom ring Södertörns larmcentral tel 08-721 22 00
Oro för att barn (eller annan) far illa:
Socialjouren tel 08-523 038 70

 

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Äldre och utsatt för våld

Våld mot äldre talas det sällan om men det finns hjälp att få.

Risken för våld och övergrepp ökar när beroendet av hjälp ökar för att klara vardagen och den vanligaste förövaren är en manlig familjemedlem. I parförhållanden kan det också vara kvinnan som utövar våldet. Ett annat exempel är att en missbrukare utsätter sin förälder för hot och våld för att till exempel få pengar. Ekonomiskt beroende eller vårdbehov mellan föräldrar och barn kan vara faktorer som utlöser övergrepp mot äldre.

Våld mot äldre kvinnor som begås av en närstående är ett relativt osynligt problem då det dels handlar om att kvinnorna själva kan ha svårt att berätta om vad de utsätts för dels för att omgivningen inte är uppmärksam på att det kan förekomma. En del våldsutsatta äldre kvinnor har ett omfattande beroende av sin omgivning för det dagliga livet, vilket gör dem extra sårbara. Våldet kan förutom det fysiska och psykiska bestå av försummelse, att ge otillräcklig vård, felaktig medicinering och så vidare.

Tecken på vanvård eller övergrepp, till exempel vissa skador som ben- och armbrott och blåmärken, är inte alltid lätt att känna igen eftersom dessa istället kan uppfattas som uttryck för normalt åldrande eller som symtom på sjukdom. Därmed sätts de inte i samband med utsatthet för våld.

Det finns hjälp att få!

Kontakta:

Vänd dig till socialtjänsten i Nykvarns kommun på telefon 08-555 010 00. Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du också kontakta polisen på 114 14.

När du befinner dig i en akut situation och behöver kontakta polis, brandkår och räddningstjänst eller ambulans ska du ringa 112. 

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.