Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande.

Det är en kommunal grupp för krishantering som aktiveras när behov uppstår.

POSOM-gruppen består av ett antal personer som utbildats och tränats för att hjälpa och stödja vid allvarliga kriser och katastrofer.

De som ingår i gruppen kan oftast lämna sina ordinarie arbetsuppgifter med kort varsel om det skulle behövas.

De är också beredda, att så långt som möjligt, rycka ut på sin fritid.

POSOM är inte enbart kopplat till händelser inom kommunal verksamhet utan kallas även in vid olyckor eller brott där många drabbas. Syftet är att fungera som stöd till människor som drabbats av extraordinära händelser, det vill säga kriser där samhällets befintliga resurser inte räcker till. POSOM är en del av Nykvarns kommuns krisorganisation.

POSOM kallas in på initiativ av räddningstjänsten eller enligt Nykvarns kommuns vård- och omsorgschef.

Man kan alltså inte som privatperson sammankalla eller söka stöd hos POSOM när gruppen inte är aktiverad.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn