Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Information vid en kris

VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten 


Vid allvarliga händelser till exempel gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka där allmänheten kan utsättas för fara eller där behov finns att snabbt få ut information, finns ett varningssystem: Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA

VMA är ett varnings- och informationssystem som består av tre delar:

  • Ljudvarning som kan användas vid händelser som allvarligt hotar allmänheten.
  • Radiomeddelande
  • TV

Ljudvarningen består av ett antal tyfoner. Varningssignalen från dessa kan höras i större delen av Nykvarn. Endast de tyfoner som anses behövas för att signalen skall höras i berört område kommer att startas.

Varningssignalen ljuder i 7 sekunder och följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under 2 minuter.

Vad ska man göra om " larmet går" på riktigt?

  • Gå inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på radion för information

Test av larm

Larmet testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. När faran är över ljuder en 30 sekunders sammanhängande signal. Signalen följs av ett meddelande i radio (Sveriges Radio samtliga kanaler) och TV.

Övriga radio- och TV-meddelanden

Även vid händelser som inte kräver VMA kan viktiga meddelanden från kommunen sändas av Radio Stockholm och TV. Det kan vara till exempel handla om större trafikstörningar och störningar i vattenförsörjningen. Denna typ av meddelanden sänds bara i Radio Stockholm. Tjänsten kan begäras av olika befattningar inom kommunen.

Lyssna på WMA-signalerna

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats kan du lyssna på hur de olika VMA-signalerna låter. Där finns även information för den som vill veta mer om olika varningssystem. På SOS Alarm:s webbplats finns också läsvärd information om VMA.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn