Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Civilt försvar

Totalförsvar består av militär verksamhet (främst Försvarsmakten - militärt försvar) och civil verksamhet (som drivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer - civilt försvar). Sammantaget är totalförsvaret all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. När Sverige befinner sig i krig är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

Beredskap för krig och krigshot

Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Är Sverige i krig råder högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som ska bedrivas. Regeringen beslutar om höjd beredskap och meddelar beslutet genom radio och TV. Är läget riktigt allvarligt kan även beredskapslarm utlösas. Vid höjd beredskap kan regeringen fatta beslut om att ett antal vilande s.k. fullmaktslagar ska börja användas. När beredskapslarm är utlöst börjar fullmaktslagarna gälla automatiskt. Lagstiftningen ger staten ökade befogenheter att använda samhällets samlade resurser för försvaret av Sverige.

Övergripande mål för det civila försvaret

I händelse av krig/krigsrisk eller annan allvarlig händelse ska Nykvarns kommun:

  • Vara organisatoriskt och personellt förberedd så att skadorna på människor, miljö, egendom och samhälle minimeras.
  • Bedriva verksamheten i så normala former som möjligt och med särskild hänsyn till barn samt vård- och stödberoende personer.
  • Ha aktuella och testade rutiner för såväl central ledning och information, som för enskilda verksamheter.
  • Verka för en brett spridd hemskyddskunskap bland kommuninnevånarna för att dels förebygga olyckor dels utgöra en resurs under svåra påfrestningar.
  • Arbeta för att ett krishanteringsråd inrättas för kontinuerlig utveckling av samverkan med externa resurser, myndigheter och organisationer.
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn